Přeskočit na: Obsah

06.06.2012

Pozor na prázdninové úrazy. Mohou ohrozit děti i rodinnou peněženku

Děti je těžké uhlídat. Jsou aktivní, neposedné a mají neustálou potřebu něco objevovat. Zkušeností však mají málo, a tak jejich průzkumné aktivity mnohdy končí úrazem. Ročně je v České republice kvůli úrazu ošetřeno téměř půl milionu dětí a právě letní měsíce patří v tomto ohledu k nejrizikovějším. „Péče o nemocného člena rodiny je často velkým zásahem do rodinného rozpočtu. ING Životní pojišťovna proto standardně nabízí rodičům účinnou ochranu v podobě dětských připojištění, která mohou být v případě úrazu finanční náplastí pro ně i jejich dítě,“ uvedla Marcela Pekárková, manažerka produktového oddělení ING Životní pojišťovny.

Sádra narovná kost, ale ne rodinný rozpočet

Péče o dítě je sama o sobě finančně náročná. Měsíční náklady zahrnující potraviny, oblečení, dopravu, vzdělání apod. se pohybují od 5 500 do 8 000 korun, přičemž s věkem se zvyšují. Ve chvíli, kdy se potomek zraní, náklady ještě vzrostou, zatímco příjem rodiny klesá. Rodič pečující doma o své nemocné dítě totiž obdrží jen malou část svého platu jako tzv. ošetřovné, které je mu navíc vypláceno pouhých 9 dní. Při průměrné hrubé mzdě 26 067 Kč tak rodič na ošetřovném získá měsíčně jen 4 140 Kč.

ING Životní pojišťovna má řešení

V nabídce ING Životní pojišťovny nalezneme připojištění denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu s progresí v případě hospitalizace a pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním, která nám finanční problém spojený s úrazem našeho potomka pomohou vyřešit. Připojištění denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu s progresí v případě hospitalizace nabízí krytí drobných i větších úrazů zejména horní části těla. Pojistné plnění je přitom vypláceno formou denní dávky za dobu léčení. Připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním pak dítěti zaručuje finanční odškodnění za trvalé následky úrazu již od 1 % tělesného poškození.

Denní dávky za dobu nezbytného léčení úrazu dítěte s progresí v případě hospitalizace

  • Kryje drobné i větší úrazy zejména hlavy, krku, hrudníku, břicha, horních a dolních končetin
  • Celkem 424 diagnóz s připodobňováním
  • Pojistné plnění vypláceno formou denní dávky za dobu léčení
  • Navýšení denní dávky o 50 % v případě hospitalizace dítěte do 24 hodin od vzniku úrazu
  • Bonus 10 % za bezeškodní průběh

Trvalé následky úrazu dítěte s progresivním plněním

  • Finanční odškodnění za následky úrazu již od 1 %
  • Až 400% plnění v případě závažných následků
  • Celkem 400 diagnóz trvalých následků s připodobňováním
  • Extra dvojnásobné plnění v případě vybraných trvalých následků v obličeji