Přeskočit na: Obsah

25.02.2014

Průzkum ING Životní pojišťovny: Češi zaměňují pojištění se spořením

Úkolem životního pojištění je poskytnout finanční ochranu před nečekanými událostmi. Za tímto účelem si jej sjednává 75 % Čechů, pro 40 % je to dokonce hlavní důvod, proč se pojistit. „Přesto, že si navenek uvědomujeme skutečný význam pojistných produktů, stále od nich očekáváme i zisk. Ten sice v případě investičních typů skutečně získáme, jedná se ale spíše o vedlejší efekt, který odpoutává pozornost od hlavního účelu pojištění – zajištění blízkých pro případ, že se nám něco stane,“ vysvětluje Helena Lazosová, ředitelka vývoje produktů a marketingu. Spoření je podle průzkumu ING Životní pojišťovny druhým nejčastěji uváděným motivem pro sjednání pojištění. Zužitkovat volné finanční prostředky chce touto cestou 62 % Čechů. Více než polovina (54 %) ho považuje za nástroj zabezpečení na penzi.

Jaké máme předsudky ohledně životního pojištění?
Ve světovém měřítku vynikáme zejména dvěma vlastnostmi – nedostatečnou propojištěností a zároveň podpojištěností. Jinými slovy jsme pojištěni málo, a pokud ano, pak na nedostatečnou částku. Helena Lazosová doplňuje: „U životního pojištění mezi veřejností koluje několik předsudků, které celou situaci komplikují. Důvodem je složitost tohoto typu zajištění, kdy do hry vstupují aktuální potřeby, zdravotní anamnéza jak pojišťovaného, tak i jeho rodiny a mnoho dalších faktorů, které nelze kvantifikovat a jednoduše laicky zhodnotit.“

Předsudek první: pojištění je zbytečné
Podle průzkumu ING Životní pojišťovny má každý Čech v průměru sjednaná dvě neživotní pojištění, nejčastěji auta a domácnosti. Na ochranu života a zdraví ale zapomínáme. V případě nenadálé události rodina přichází o část svých dosud stabilních příjmů. Kromě psychické zátěže tak musí mnohdy čelit také finančním těžkostem.

Předsudek druhý: pojištění je drahé
Pojištění je pojistkou pro případ nenadálých událostí, dává jistotu. Výpadek z rodinného příjmu může být v případě dlouhodobé nemoci velmi citelný. Nemocenská totiž činí pouze 60 % denního vyměřovacího základu. Nemluvě o situaci, kdy dojde k úmrtí jednoho z živitelů rodiny a výpadek pak může mít skutečně významný dopad na rodinný rozpočet.

Předsudek třetí: finanční poradce mi chce „vnutit“ ten nejdražší produkt
Stejně jako v jiných oborech, i v pojišťovnictví lze narazit na nepoctivce. Vyplatí se proto obracet na renomované společnosti s dostatečnými zkušenostmi i referencemi. Od letošního roku by navíc finanční poradci měli zpracovat záznam k naplnění povinnosti zjištění případného nesouladu mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky. Smyslem tohoto dokumentu je zajištění ochrany právě před vnucením produktu, který klient ve skutečnosti nepotřebuje. Doporučujeme tomuto dokumentu před podpisem věnovat dostatečnou pozornost a předejít tak rozčarování v budoucnu.

Předsudek čtvrtý: pojištění je druh spoření
Žádné pojištění nemá za cíl jen zhodnocovat úspory. Vždy je část pojistného určena čistě na pojistnou ochranu a zhodnocována je pouze investiční složka vložených prostředků. Její výše je individuální v závislosti na typu pojištění i finančních možnostech pojistníka a zvolené strategii.   


--------------
O průzkumu
Průzkum ING Životní pojišťovny „Klientela životního pojištění“ probíhal formou kvantitativních osobních rozhovorů v říjnu 2012 na vzorku 1047 respondentů.