Přeskočit na: Obsah

Poklesy na trzích a investice

Připravili jsme pro vás informace které vás zajímají v souvislosti s koronavirem.

Poklesy na trzích a investice

aneb proč je důležité dodržet svůj investiční horizont

Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, jak moc investoři podléhají emocím a do jaké míry dodržují základní investiční pravidla. Historické zkušenosti z minulých korekcí a propadů jasně potvrzují, že ti, co situaci ustojí a nadále drží svůj investiční horizont, se následně mohou radovat ze zhodnocení svého majetku. Naopak ti, kteří podlehnou tlaku negativních informací a vybudované pozice opustí, svého unáhleného odkupu často zpětně litují.

Co tedy doporučujeme? Vyřaďte emoce, zařaďte nudnou statistiku. Odměnou vám může být zajímavý výnos.

Téměř všichni investoři reagují podobně. Když vidíme, že hodnota fondu kolísá a trhy jsou nervózní, znervózníme také. Naším mozkem běží nevyřčené otázky: Bude trh ještě klesat? Nemám radši vybrat peníze hned?
Upřímná odpověď na tyto otázky je následující: Ano, trh může klesat a může růst.

My však doporučujeme dodržet váš původní investiční horizont, tedy nevybírat peníze předčasně.

U dynamických investic je doporučený investiční horizont minimálně 7 let, u vyvážených 5 let a u konzervativních 3 roky. Kromě našeho emočně založeného mozku totiž funguje také statistika, a ta je ještě neúprosnější. Mnozí investoři mají ještě v živé paměti roky 2008 a 2009, kdy investičním světem zmítala finanční krize. I přesto se ti, kteří dodrželi investiční horizonty, radovali ze zisku. Dokonce i ti „smolaři”, kteří investovali do amerických akcií reprezentovaných indexem S&P 500 na jeho vrcholu, tedy 1. července 2007, se i po následném strmém propadu o 10 let později dívali na více než 60% výnos své investice.

Neúprosná statistika dále říká:

  • Čím déle investujeme, tím větší máme pravděpodobnost, že dosáhneme kladného zhodnocení.
  • S delším investičním horizontem míra rizika klesá.
  • Poklesy finančních trhů bývají intenzivní, ale krátkodobé.
  • Čím vyšší má investice očekávaný výnos, tím vyšší s sebou nese riziko možné ztráty a naopak.

 

(Zdroj: NN Investment Partners C.R., a.s.)

Nejaktuálnější články a komentáře k vývoji trhů naleznete pod tímto odkazem: https://cz.nnfondy.eu/cs/clanky/