Přeskočit na: Obsah

Úmrtí

Pojištění pro případ úmrtí

Úmrtí

Jak bude pojišťovna postupovat s mou pozůstalostí v případě smrti?

Cílem sjednání životního pojištění je nezřídka kromě jiného i zajištění blízkých osob pojistníka resp. pojištěného v případě jeho úmrtí. Samotný pojistník resp. pojištěný je totiž často hlavním živitelem, na kterém závisí celá domácnost a rodina, proto může být jeho ztráta o to větším zásahem. Postup pojišťovny v případě smrti během pojistné doby je sice individuální, podle typu pojištění, které měl pojištěný sjednáno, obecně ale platí, že sjednaná pojistná částka či hodnota fondů je vyplácena oprávněné osobě resp. tzv. obmyšlené osobě určené ve smlouvě nebo osobě určené podle zákona. Prostředky si obmyšlená osoba může vybrat buď jednorázově, nebo si je nechat pravidelně vyplácet.