Přeskočit na: Obsah

Změny

Zpět

Mám smlouvu životního pojištění s:

desetimístným číslem
(začínající 33xxxxxxxx nebo 11xxxxxxxx)

 • NN Orange Bonus, Invest
 • NN Blue
 • jiné pojištění bývalé pojišťovny Aegon

 

Více o změnách ve smlouvě

osmimístným číslem
(xxxxxxxx)

 • NN Smart
 • Investor
 • jiné pojištění bývalé pojišťovny ING

 

Více o změnách ve smlouvě

Nepamatujete si, které životní pojištění máte u nás sjednáno?

Zadejte číslo smlouvy a my vás nasměrujeme.


Smlouva životního pojištění s desetimístným číslem

(ve formátu 33xxxxxxxx nebo 11xxxxxxxx)

Změna příjmení

Pošlete nám kopii občanského průkazu (obě strany) z e-mailu, který jste nám uvedl při sjednání smlouvy, na adresu dotazy@nn.cz. Do textu e-mailu upřesněte, že se jedná o změnu příjmení.

nebo

 1. Vyplňte Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů
 2. Přiložte kopii občanského průkazu (obě strany).
 3. Podepsanou žádost pošlete poštou na adresu NN Životní pojišťovna, Oddělení změn, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5

Potvrzení o provedené změně vám pošleme.

Změna trvalé adresy

Pošlete nám kopii občanského průkazu (obě strany) z e-mailu, který jste nám uvedl při sjednání smlouvy, na adresu dotazy@nn.cz. Do textu e-mailu upřesněte, že se jedná o změnu trvalé adresy.

nebo

 1. Vyplňte Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů
 2. Přiložte kopii občanského průkazu (obě strany).
 3. Podepsanou žádost pošlete poštou na adresu NN Životní pojišťovna, Oddělení změn, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5

Potvrzení o provedené změně vám pošleme.

Změna korespondenční adresy

Zavolejte nám ze svého autorizačního telefonu na Klientskou linku 244 090 800.

Pokud máte raději písemný kontakt:

 1. Vyplňte Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů
 2. Podepsanou žádost nám pošlete
 • E-mailem: ze své e-mailové adresy, kterou jste nám uvedl na smlouvě, na adresu dotazy@nn.cz
   
 • Poštou: na adresu NN Životní pojišťovna, Oddělení změn, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5
Změna telefonního čísla a e-mailu

Přihlaste se na klientský portál www.mojenn.cz do sekce kontaktní údaje a proveďte změnu.

nebo

Zavolejte ze svého autorizačního telefonu na naši Klientskou linku 244 090 800

nebo

 1. Vyplňte Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů
 2. Žádost s úředně ověřeným podpisem nebo ověřením od finančního poradce pošlete na adresu NN Životní pojišťovna, Oddělení změn, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5
Změna autorizačního telefonu
 1. Přihlaste se do portálu www.mojenn.cz
 2. ​V sekci kontaktní údaje udělejte změnu. Vygenerovaný formulář vytiskněte a podepište.
 3. Naskenovaný podepsaný formulář pošlete e-mailem na dotazy@nn.cz. Žádné další ověření není třeba.

nebo

 1. Vyplňte Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů
 2. Žádost s úředně ověřeným podpisem nebo ověřením od finančního poradce pošlete na adresu NN Životní pojišťovna, Oddělení změn, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5
Změna obmyšlené osoby

Zavolejte ze svého autorizačního telefonu na naši Klientskou linku 244 090 800. Upozorňujeme, že telefonicky je možné zavést jako obmyšlenou osobu pouze blízkého rodinného příslušníka!

nebo

 1. Vyplňte Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů
 2. Podepsanou žádost pošlete na adresu NN Životní pojišťovna, Oddělení změn, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5
Změna investiční strategie 

Se změnou investiční strategie vám nejlépe pomůže váš finanční poradce.
Zeptat se můžete také na naší Klientské lince 244 090 800, kde vám odpovíme i na otázky ohledně převodu podílových jednotek mezi fondy.

Změna rozsahu pojištění

Kontaktujte, prosím, svého finančního poradce.
Máte otázku např. ke změně výše pojistného? Zavolejte nám na Klientskou linku 244 090 800.

Smlouva životního pojištění s osmimístným číslem

(ve formátu xxxxxxxx)

Změna příjmení
 1. Vyplňte Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů a podepište se původním a novým příjmením. 
 2. Přiložte kopii dokladu, který změnu vašeho příjmení potvrzuje – občanský průkaz nebo oddací list.
 3. Podepsanou žádost pošlete mailem nebo poštou.
 • E-mailem: ze své e-mailové adresy, kterou jste nám uvedl při sjednání smlouvy, na adresu skenovani@nn.cz. Pokud jste nám nedal souhlas s elektronickou komunikací, zavolejte na Klientskou linku 244 090 800.
   
 • Poštou: na adresu NN Životní pojišťovna, Oddělení změn, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5
   
 • Datovou schránkou: na adresu 5dgb3c4. Datová schránka musí být vedena na stejné jméno, jako je vlastník smlouvy.

Potvrzení o provedené změně vám pošleme.

Změna trvalé adresy a korespondenční adresy

Pokud si přejete změnit trvalou nebo korespondenční adresu,

 1. Vyplňte Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů
 2. Podepsanou žádost pošlete mailem, poštou nebo datovou schránkou.
 • E-mailem: ze své e-mailové adresy, kterou jste nám uvedl při sjednání smlouvy na adresu dotazy@nn.cz. Pokud jste nám nedal souhlas s elektronickou komunikací, zavolejte na Klientskou linku 244 090 800.
 • Poštou: na adresu NN Životní pojišťovna, Oddělení změn, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5.
   
 • Datovou schránkou: na adresu 5dgb3c4. Jméno vlastníka smlouvy a vlastníka datové schránky se musí shodovat.

Potvrzení o provedené změně vám pošleme. 

Změna telefonního čísla a e-mailu

Přihlaste se na klientský portál www.mojenn.cz do sekce kontaktní údaje a proveďte změnu.

nebo

Zavolejte na naši Klientskou linku 244 090 800

nebo

 1. Vyplňte Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů
 2. Podepsanou žádost pošlete mailem  nebo poštou.
 • E-mailem: ze své e-mailové adresy, kterou jste nám uvedl při sjednání smlouvy, na adresu dotazy@nn.cz. Pokud jste nám nedal souhlas s elektronickou komunikací, zavolejte na Klientskou linku 244 090 800.
 • Poštou: na adresu NN Životní pojišťovna, Oddělení změn, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5
Změna obmyšlené osoby

Přihlaste se na klientský portál mojenn.cz, v sekci Osoby a krytí změňte obmyšlenou osobu.
Potvrzení o provedené změně najdete v sekci Zprávy a dokumenty.

nebo

 1. Vyplňte Žádost o změnu smlouvy
 2. Žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete poštou na adresu NN Životní pojišťovna, Oddělení změn, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5

nebo

datovou schránkou na adresu 5dgb3c4. Jméno vlastníka smlouvy a datové schránky musí být shodné.

Potvrzení o provedené změně vám zašleme.

Změna zaměstnavatele

Chcete-li přidat, změnit nebo zrušit zaměstnavatele, zařídí to váš finanční poradce. Můžete také zavolat na Klientskou linku 244 090 800, kde vám rádi poskytneme informace.

Změna investiční strategie

Se změnou investiční strategie vám nejlépe pomůže váš finanční poradce.
Zeptat se můžete také na naší Klientské lince 244 090 800, kde vám odpovíme i na otázky ohledně převodu podílových jednotek mezi fondy.

Změna rozsahu pojištění 

Kontaktujte, prosím, svého finančního poradce.
Máte otázku např. ke změně výše pojistného? Zavolejte nám na Klientskou linku 244 090 800.