Unit manažer () Přidat do oblíbených

Na vás záleží, jak často a kolik si budete vydělávat

Přidejte se do našeho týmu finančních poradců!

Pracuj v NN

Staňte se partnerem v oblasti financí

  • Odměňování, které neomezuje, ale motivuje;
  • naprostou časovou flexibilitu;
  • skvělé zázemí obchodního místa;
  • podporu manažera a kolegů od samého začátku;
  • možnost učit se jen to, co ke své práci potřebujete;
  • pracovat pod značkou první zahraniční pojišťovny, která po revoluci vstoupila na trh.

Přidejte se k NN!

Co byste měli vědět předem?

  • Pro tuto práci je třeba mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
  • První čtyři měsíce, kdy se budete převážně učit, vás finančně podpoříme.
Naše tři hodnoty „CLEAR - CARE – COMMIT“ tvoří podstatu našeho chování, proto je důležité, aby byly hodnotami i každého z našich zaměstnanců. Stojí na nich naše firemní kultura, naše chování ke klientům, mezilidské vztahy i styl vedení lidí.

CLEAR (čitelnost) – jsme féroví, říkáme věci na rovinu a na nic si nehrajeme. Kdykoli můžeme přijít a ptát se členů našeho vedení na cokoli potřebujeme, otevřeně a upřímně. Vždy nás vyslechnou – bez rozdílu.
CARE (péče) – štěstí a klid lidí je to, proč tu jsme. I proto je pro nás důležité udržet rovnováhu mezi rodinou a prací. Jde o kvalitu práce, ne o počet prosezených hodin. Díky tomu si můžeme svůj pracovní čas řídit.
COMMIT (závazek) - víme co a proč děláme a za naší prací si tudíž stojíme. Díky velkému prostoru pro vlastní rozhodování jsme součástí velkých věcí a to nás baví. Ale vždy jsme odpovědní a neschováváme se za ostatní.

Pošlete nám na sebe kontakt

Zpracování osobních údajů

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "ZOOÚ") poskytuji dobrovolně společnostem finanční skupiny NN Group N.V. působícím na území České republiky (jednotlivě i společně dále jen "NN"¨) souhlas se zpracováním svých osobních údajů vyplněných v tomto dotazníku, a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. Tyto osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytnou k naplnění shora uvedeného účelu, maximálně po dobu 1 roku. Dále beru na vědomí, že jsem kdykoliv oprávněn(a) požádat NN o informaci o zpracování uvedených osobních údajů podle § 12 ZOOÚ a že mám možnost postupovat podle § 21 ZOOÚ v případě, že se domnívám, že NN či zpracovatel, kterému byly osobní údaje předány, provádí zpracování uvedených osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.