Přeskočit na: Obsah

NN Orange Benefit

První pojištění s maximálním daňovým zvýhodněním

Proč zvolit pojištění právě u NN?

 • Pokrývá hlavní životní rizika.
 • Nabízí maximální daňovou úsporu.
 • Poprvé umožňuje daňový odpočet pojištění invalidity 3. stupně.
 • Nabízí možnost zajímavé investice a minimální poplatkové zatížení.
Chci se pojistit

Co je pojištění NN Orange Benefit?

NN Orange Benefit je nové investiční životní pojištění, které vám poskytne pojistnou ochranu pro hlavní životní rizika a zároveň umožní maximalizovat daňové výhody. Novinkou je daňová uznatelnost pojištění invalidity 3. stupně.

Kresba lidí, kteří diskutují

Pro koho je pojištění vhodné?

 • Pro všechny, kteří se chtějí zabezpečit pro případ hlavních životních rizik, rizika smrti nebo invalidity 3. stupně.
 • Pro všechny, kteří mají zájem o sjednání  pojištění dlouhodobé péče nejen pro sebe, ale i své blízké.
 • Pro všechny, kteří chtějí využít daňové výhody. 100 % pojistného je daňově uznatelné.

V čem je pojištění unikátní?

V jednom pojistném produktu můžete spojit krytí hlavních životních rizik, tj. pojištění pro případ smrti a pojištění invalidity 3. stupně, s pojištěním dlouhodobé péče a možností zajímavé investice s nízkými poplatky. Všechny čtyři složky, které investiční životní pojištění může zahrnovat, jsou přitom daňově uznatelné a je tak možné dosáhnout maximální daňové úspory.

Pojištění dlouhodobé péče může být důležitým krytím také pro samotného zaměstnavatele. Pojištění dlouhodobé péče může být důležitým krytím také pro samotného zaměstnavatele. Člověk, který řeší ztrátu soběstačnosti blízké osoby, může náklady na péči pokrýt prostředky plynoucími z pojištění. Není tak nucen starat se o člena rodiny na plný úvazek a se zaměstnáním skončit.

Jaké jsou další výhody NN Orange Benefit?

Oddělení investiční složky od rizikové.

Zajímavá nabídka fondů.

Minimální poplatkové zatížení.

Ještě nejste pojištěni?

Zanechte nám vaše telefonní číslo, my vám zavoláme zpět a společně pojištění nastavíme na míru vašim potřebám.

Kliknutím na tlačítko „Ozvěte se mi“ vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů v poskytnutém rozsahu a zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s Poučením o zpracování osobních údajů NN Finance, s.r.o.

O jednotlivých pojištěních

Dlouhodobá péče III. a IV. stupně

 • Pojištění dlouhodobé péče III. a IV. stupně pomáhá pokrýt náklady na péči o pojištěného, který se stal nesoběstačným.
 • Výplatu formou měsíčních příspěvků lze použít na kompenzaci ušlých příjmů pečující blízké osoby, na úpravu bydlení, potravinové doplňky, terénní nebo ambulantní sociální služby nebo na úhrady v pobytovém zařízení. V případě vzniku pojistné události vyplatí pojišťovna pojistné plnění za každý započatý měsíc, kdy pojištěný splňuje podmínky pro příslušný stupeň dlouhodobé péče, do data úmrtí pojištěného.

Smrt s konstantní pojistnou částkou

 • Pojistnou událostí je v tomto případě smrt z jakékoli příčiny. Pojišťovna tedy nerozlišuje, zda k úmrtí klienta došlo v důsledku nemoci, či mu ho způsobil úraz.
 • V případě pojistné události vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události, tedy v tomto případě k datu úmrtí a hodnotu podílových jednotek vedených na podílovém učtu k datu doložení pojistné události.

Invalidita 3. stupně

 • Pojistnou událostí je vznik invalidity 3. stupně prvního pojištěného. Invaliditou 3. stupně se rozumí dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, v jehož důsledku nastal pokles pracovní schopnosti prvního pojištěného nejméně o 70 %. Přiznáním invalidity 3. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události.

Zajímá vás více o NN Orange Benefit z pohledu zaměstnavatele?

Zjistěte, co vše jim nový produkt nabízí.

Zjistit více

Finanční fondy


Informace o finančních fondech životního pojištění.

Nabídka fondů

Pojistná událost


Formuláře pro nahlášení pojistné události.

Přejít na stránku

Dokumenty


Všechny potřebné dokumenty na jednom místě.

Zobrazit vše

Často se nás ptáte

Jak nahlásit pojistnout událost?

Máte několik možností, jak nás můžete v této souvislosti kontaktovat:

 • Obraťte se na svého poradce, který vám pomůže vyřídit vše potřebné.
 • Požádejte o pomoc pracovníky kontaktního centra NN prostřednictvím telefonu 244 090 800 nebo e-mailu dotazy@nn.cz.
 • Máte možnost využít online hlášení pojistné události na stránce  www.nn.cz/nahlaseni.
Jak správně hradit pojistné?

Pojistné se hradí bankovním převodem.

 • Číslo účtu příjemce: 1000588419/3500
 • Variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy
 • Specifický symbol:   11 pro běžné pojistné nebo 22 pro mimořádné pojistné

Pojistné je splatné vždy k 1. dni v měsíci v závislosti na zvolené frekvenci placení – lze jej platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

K čemu slouží autorizační telefon?

Díky autorizačnímu telefonu máte možnost provádět změny na své smlouvě bez podpisu. Využijete jej také v případě on-line hlášení škody. Jde o efektivní a bezpečnou cestu, jak zkrátit a zjednodušit naši vzájemnou komunikaci ohledně Vaší smlouvy. Autorizační telefon máte možnost zadat přímo na pojistné smlouvě. Pokud jste tuto možnost nevyužili, obraťte se na naše Klientské centrum 244 090 800, kde vám pomohou zadat autorizační mobil dodatečně.

Jaké poplatky jsou spojeny s tímto pojištěním?

Informace o  zpoplatnění  naleznete v obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy.

Je pojištění NN Orange Benefit daňově uznatelné?

Veškeré platby pojistného na Investiční životní pojištění NN Orange Benefit jsou daňově uznatelné.