Přeskočit na: Obsah

Životní pojištění a spoření na penzi vám může snížit daně. Víte, jak na to?

Daně jsou pro mnoho lidí velkou neznámou a vyznat se v nich nemusí být jednoduché. Nikdo ale nechce zaplatit na daních víc, než musí. Jak si můžete snížit daňový základ a zaplatit méně díky životnímu pojištění nebo spoření na penzi? Jde to snadno a ušetřit navíc můžete každý rok.

Nejdřív si udělejme jasno ve dvou věcech – jakého typu životního pojištěníspoření na penzi se odečet ze základu daně týká a co to vlastně znamená „snížit si základ daně“.

Jaké musím mít pojištění nebo spoření?

Daňová úleva se týká zaplaceného pojistného u soukromého životního pojištění pro případ „dožití“, nebo pro případ „smrti nebo dožití“ a nově i pojistného za pojištění dlouhodobé péče, které splňuje zákonem dané podmínky (viz níže).  Daňově odečitatelnou položkou je nejen pojistné zaplacené za pojištění dlouhodobé péče pro pojistníka, ale i pro osoby jemu blízké (další pojištěné osoby na smlouvě). Oproti tomu pojistné zaplacené za sjednaná připojištění, jako je například úrazové připojištění, připojištění hospitalizace nebo pracovní neschopnosti, se mezi daňově odečitatelné položky nepočítá.

U spoření na penzi je situace ještě jednodušší. Daňové zvýhodnění můžete získat, ať už si na penzi spoříte se starším penzijním připojištěním (založeno do roku 2012), nebo s pomocí novějšího doplňkového penzijního spoření.

Jak ušetřím díky snížení základu daně?

Základem daně se rozumí částka, ze které se vypočítává daň z příjmů. To znamená, že pokud máte nárok na snížení daňového základu tím, že si od něj odečtete zaplacené pojistné nebo příspěvek na spoření na penzi, vypočítává se vám daň už z nižšího základu. Jednoduchý příklad vidíte v tabulce.

  Jak snížit základ daně
Základ daně 350 000 Kč
Zaplacené pojistné - 48 000 Kč
Základ daně po odečtu 302 000 Kč
Daň z příjmu (15 %) 302 000 x 0,15
Kolik zaplatím na dani 45 300 Kč
Kolik by byla daň bez snížení 52 500 Kč
(350 000 Kč x 0,15; rozdíl 7200 Kč)

Jaké další podmínky platí pro životní pojištění:

 • smlouva je uzavřená minimálně do roku, kdy vám bude 60 let a současně alespoň na 10 let,
 • jste pojištěným a zároveň pojistníkem (tím, kdo smlouvu uzavřel),
 • na smlouvě nejsou možné mimořádné výběry (například v případě zhodnocení investic),
 • u smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití má smlouva sjednanou pojistnou částku ve výši minimálně 40 tisíc korun (u smluv, které jsou uzavřené na dobu 10 až 20 let), nebo 70 tisíc korun (u smluv nad 20 let),
 • z daňového základu nelze odečítat příspěvky od zaměstnavatele.

Jaké podmínky platí pro pojištění dlouhodobé péče:

 • navázáno na veřejný systém – na přiznání příspěvku na péči III. nebo IV. stupně, (nebo doživotní úhrada doložených nákladů na péči),
 • právo na pojistné plnění vzniká pojištěnému,
 • pojišťovna nemůže smlouvu vypovědět:
  • později než 2 měsíce ode dne jejího uzavření,
  • na základě oznámení vzniku pojistné události,
 • pojišťovna nemá právo měnit v průběhu trvání smlouvy výši pojistného v závislosti na věku nebo zdravotním stavu pojištěného.

(V případě pojištění dlouhodobé péče není požadavek na minimální dobu trvání ani na minimální výstupní věk.)

Jaké další podmínky platí pro penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření:

 • z daňového základu lze odečíst jen vlastní příspěvky; nelze odečítat příspěvky od zaměstnavatele (ani od třetí osoby, samozřejmě ani státní příspěvky či zhodnocení)
 • pro účely daňového odpočtu se hodnotí pouze vklady, u kterých nevzniká nárok na státní příspěvek; v současné době tak lze ze základu daně odečíst vklady nad 1 000 Kč měsíčně (od 1. 7. letošního roku však bude platit limit 1 700 Kč).

Kolik si můžete odečíst?

Od daňového základu si můžete s daňově podporovanými produkty odečíst vždy maximálně 48 tisíc korun. Dosavadní limity 24 tisíc pro penzijní spoření a 24 tisíc pro soukromé životní pojištění byly sloučeny do společného limitu 48 tisíc, který lze dle přání klienta libovolně rozdělit mezi všechny podporované produkty. U spoření na penzi se od celkové částky zaplaceného příspěvku odečte ještě za každý měsíc tisíc korun – daňově jsou tedy v tuto chvíli zvýhodněny měsíční příspěvky mezi 1 001 a 3 000 Kč. Názorně vše vidíte v tabulce níže.

Životní pojištění
Zaplacené pojistné (splňující podmínky zařazení za rok) Kolik si můžete odečíst od základu daně Úspora na daních
12 000 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč
48 000 Kč 48 000 Kč 3 750 Kč
60 000 Kč 48 000 Kč 7 200 Kč
Spoření na penzi
Zaplacené příspěvky za rok Kolik si můžete odečíst od základu daně Úspora na daních
12 000 Kč 0 Kč 0 Kč
48 000 Kč 13 000 Kč 1 950 Kč
60 000 Kč 36 000 Kč 5 400 Kč

Poznámka: Pro jednoduchost počítáme jen s 15% sazbou daně z příjmů, kterou má většina Čechů.

Mají odečty i nějaká úskalí?

Nemusíte se děsit. Stát chce touto cestou lidi motivovat k odpovědnosti. Komplikace proto přicházejí pouze v případě, že se soukromé životní pojištění nebo spoření na penzi rozhodnete zrušit předčasně.

Pokud si zrušíte soukromé životní pojištění před rokem, v kterém dosáhnete 60 let, nebo dříve než po 10 letech trvání smlouvy (resp. dříve než po 5 letech trvání smlouvy u smluv uzavřených do 31. 12. 2023), porušíte tím podmínky a budete muset vše zpětně dodanit – částky odečtené od základu daně za posledních 10 let uvést jako příjem.

V případě, že jste čerpali maximální úsporu ve výši 7 200 korun ročně po dobu 10 let, může vám tak vzniknout povinnost vrátit až 72 tisíc. To samozřejmě za předpokladu, že bude v té době platit stále 15% sazba pro daň z příjmu. Případné příspěvky od zaměstnavatele musíte také dodanit, a to jako příjem ze závislé činnosti (v případě starších smluv se dodanění týká jen příspěvků zaplacených po
 1. 1. 2015).

Existuje i možnost ukončit smlouvu předčasně a převést prostředky na jinou smlouvu životního pojištění, která splňuje parametry pro daňový odpočet. V takovém případě tedy není nutné zpětné dodanění.

Pro penzijní připojištění a doplňkové penzijního spoření je proces obdobný.

Uvedená úskalí se nevztahují na pojištění dlouhodobé péče, u kterého není požadavek na minimální dobu trvání ani na minimální výstupní věk, a není zde tedy ani sankce dodanění

04.02.2024

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Zadejte svoji emailovou adresu a nechte se pravidelně informovat o nových článcích na našem webu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kliknutím na tlačítko odeslat souhlasíte s tím, že budou vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávány pro účely zasílání upozornění na nové články, a zároveň berete na vědomí informace dostupné v Poučení o ochraně osobních údajů – NN Finance s.r.o.


Přihlásit se k odběru novinek

Zadejte svoji emailovou adresu a nechte se pravidelně informovat o nových článcích na našem webu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kliknutím na tlačítko odeslat souhlasíte s tím, že budou vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávány pro účely zasílání upozornění na nové články, a zároveň berete na vědomí informace dostupné v Poučení o ochraně osobních údajů – NN Finance s.r.o.

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov