Přeskočit na: Obsah

Jak nahlásit pojistnou událost?

Nahlášení pojistné události do pojišťovny lze provést následujícím způsobem:

Nejprve zavolejte na linku For You na čísle 244 090 800, která je v provozu každý všední den od 8 do 18hodin. Operátorky Vám poradí, jak postupovat, vysvětlí celý proces a zodpoví konkrétní dotazy.

Následně je nutné si stáhnout z webových stránek NN formulář "Oznámení pojistné události" a ten vyplnit.

Oznámení pojistné události na pojištění For you - vzor
Oznámení pojistné události na pojištění For you

Na vyplněném Oznámení je nutné nechat ověřit Váš podpis a provést identifikaci. Jestliže oznamujete pojistnou událost v čekací době 6 měsíců ode dne počátku pojištění, postačí pouze ověření podpisu bez identifikace.

 

Identifikaci je možné provést následovně:

 • provedením identifikace v agentuře NN Životní pojišťovny N.V., pobočky pro Českou republiku;
 • prostřednictvím notáře – požádejte prosím o provedení identifikace (nikoli ověření podpisu);
 • prostřednictvím krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností – požádejte prosím o provedení identifikace (nikoli ověření podpisu) - vystaví veřejnou listinu o provedení identifikace.

  Takto potvrzené Oznámení pojistné události zašlete do sídla NN Životní pojišťovny spolu s:

  Můžete si také objednat návštěvu naší poradkyně prostřednictvím linky For You na čísle 244 090 800.

  Poradkyně poté přijde v domluveném termínu k Vám domů nebo do práce, provede Vaši identifikaci podle průkazu totožnosti a pomůže Vám vyplnit formulář k oznámení pojistné události. Na vyplněném Oznámení je pak nutné nechat úředně ověřit Váš podpis. Poradkyně si od Vás také vyžádá kopii lékařské zprávy a kontakty na Vašeho lékaře a vysvětlí Vám, co bude následovat.

  Vše ostatní už zařídí pracovníci NN Životní pojišťovny. O stavu řešení pojistné události Vás budeme průběžně informovat. Po vyřízení pojistné události Vám vyplatíme pojistnou částku na Váš účet.

  Pojistné plnění je vypláceno jednorázově, přičemž prvních šest měsíců od počátku pojištění trvá tzv. čekací doba. V případě diagnózy v tomto období nemá žena bohužel nárok na vyplacení pojistné částky. Uhrazené pojistné je však vráceno zpět na účet, ze kterého bylo hrazeno.
  Je-li nemoc diagnostikována v období mezi sedmým a dvanáctým měsícem od počátku pojištění, bude pojištěné vyplacena částka 500.000 Kč, od třináctého měsíce až do konce pojištění pak pojistné plnění ve výši 750.000 Kč.

   

   • kopií lékařských zpráv od odborného lékaře (propouštěcí zprávu z nemocnice nebo potvrzenou kopii zprávy odborného pracoviště, které stanovilo nebo potvrdilo diagnózu vždy s uvedením data, ke kterému byla diagnóza stanovena; dále fotokopii histologického nálezu s číslem preparátu, z dokumentace musí být jasný histopatologický číselný kód, tj. M8000-9999/3);
   • celkovým výpisem ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře a gynekologa;
   • dalšími podklady vztahujícími se k pojistné události (originál nebo jejich ověřené kopie).