Přeskočit na: Obsah

Účastnické fondy

NN Penzijní společnost nabízí tři fondy pro účastníky DPS

Konzervativní fond

Povinný konzervativní fond
NN Penzijní společnosti, a.s.

Jedná se o fond, jehož investiční strategie je založená na bezpečném konzervativním investování do nástrojů dluhopisového a peněžního trhu.

Majetek fondu je uložen na běžných účtech v bankách, na termínovaných vkladech a v dluhových státních cenných papírech. Konzervativní investiční strategii odpovídá i míra očekávaného zhodnocení, která je ve srovnání s ostatními penzijními fondy nejnižší.

❛❛

Tento fond je určen pro velmi konzervativní klienty,
kteří chtějí především bezpečně uložit své peníze
i za cenu velmi nízkého výnosu.

 • Fond je vhodný pro klienty, kteří budou spořit krátce (5 let nebo méně)
  nebo se obávají rizika investování do akcií.
 • Míra rizika je ze všech penzijních fondů v naší nabídce nejnižší.
 • Hlavní výhodou fondu je nízké riziko potenciální ztráty.
 • Můžete očekávat zhodnocení 1 % p. a.*

  *Očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu.
  Hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky

Tento Fond neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti a/nebo nesleduje cíl udržitelných investic ve smyslu čl. 8 a 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Více informací naleznete v Předsmluvních informacích nebo na www.nn.cz/sfdr.

Detailní informace o konzervativním fondu a o způsobu investování
najdete ve  statutu klíčových informacích.

Základní informace
Datum založení 1.1.2013
Frekvence oceňování Denně
Měna CZK
Rizikový profil 2. stupeň
Aktuální hodnota
penzijní jednotky
1,1185 Kč
Celkový počet
penzijních jednotek
3 469 129 504
Aktuální hodnota
majetku fondu
3 880 136 058 Kč
Hodnoty fondu k datu 17.07.2024
Poplatky
Úplata za obhospodařování 0,4 %
Úplata za zhodnocení 10 %

Kompletní informace o poplatcích
naleznete v  Sazebníku poplatků.

Rozložení portfolia k 30. 6. 2024

Vývoj hodnoty penzijní jednotky

Více informací o Konzervativním fondu najdete v dokumentu Historický vývoj Konzervativního fondu.
Dokument můžete exportovat v těchto formátech: CSV Excel XML


Proč si Povinný konzervativní fond vybral pan Opatrný

 • Pan Opatrný dává přednost minimálnímu riziku.
 • Bezpečnost investice a návratnost vložené částky
  je pro něho důležitější než možnost vyššího výdělku.
 • Případná ztráta části finančních prostředků
  by ho mohla dostat do finančních potíží.
 • Navíc s blížícím se odchodem do důchodu nechce pan Opatrný zbytečně riskovat a chce se vyhnout jakémukoliv riziku spojenému s výkyvy na trhu.

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Přečíst komentář


Vyvážený fond

Vyvážený účastnický fond
NN Penzijní společnosti, a.s.

Tento typ fondu je charakteristický rozdělením aktiv mezi dluhopisy a akcie tím, že podíl akcií činí maximálně 60 %.

Dluhopisová složka portfolia investuje do vybraných státních dluhopisů ČR a dalších vyspělých evropských zemí, firemních dluhopisů a termínovaných vkladů. Jde o stabilní část portfolia, jejíž cílem je tlumit negativní dopady případného kolísání akciové složky.

V akciové části portfolia se fond zaměřuje na strategické investice do klíčových firem z vyspělých zemí a rozvíjejících se trhů z celého světa.

❛❛

Tento fond je vhodný pro ty, kteří nechtějí kombinovat různé strategie penzijních fondů, ale zároveň chtějí využít výhod investování do akcií i dluhopisů v rámci jednoho fondu.

 • Fond je vhodný pro všechny, kteří se chtějí podílet na dlouhodobém růstu akciových trhů a zároveň snižovat riziko pomocí investic do dluhopisů v rámci jednoho fondu.
 • Jedná se o vyvážené investiční řešení, díky kterému nemusíte složitě nastavovat svou investiční strategii z jednotlivých penzijních fondů.
 • Můžete očekávat zhodnocení 3 % p. a.*

  *Očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu.
  Hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky

Tento Fond neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti a/nebo nesleduje cíl udržitelných investic ve smyslu čl. 8 a 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Více informací naleznete v Předsmluvních informacích nebo na www.nn.cz/sfdr.

Detailní informace o vyváženém fondu a o způsobu investování
najdete ve  statutu klíčových informacích.

Základní informace
Datum založení 4.11.2014
Frekvence oceňování Denně
Měna CZK
Rizikový profil 4. stupeň
Aktuální hodnota
penzijní jednotky
1,2770 Kč
Celkový počet
penzijních jednotek
2 595 923 701
Aktuální hodnota
majetku fondu
3 315 059 597 Kč
Hodnoty fondu k datu 17.07.2024
Poplatky
Úplata za obhospodařování 1 %
Úplata za zhodnocení 15 %

Kompletní informace o poplatcích
naleznete v  Sazebníku poplatků.

Rozložení portfolia k 30. 6. 2024

Vývoj hodnoty penzijní jednotky

Více informací o Vyváženém fondu najdete v dokumentu Historický vývoj Vyváženého fondu.
Dokument můžete exportovat v těchto formátech: CSV Excel XML


Proč by si Vyvážený fond vybral pan Rozvážný

 • Do odchodu do důchodu má pan Rozvážný ještě relativně daleko, a proto si může dovolit krátkodobé výkyvy, u kterých je velká šance, že se v dlouhém horizontu obrátí v zisk.
 • Vůči riziku je pan Rozvážný z části odolný, avšak významnou ztrátu finančních prostředků by nesl těžce.
 • Za o něco vyšší avšak pořád snesitelné riziko si odnese vyšší výdělek.

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Přečíst komentář


Růstový fond

Růstový účastnický fond
NN Penzijní společnosti, a.s.

Jedná se o nejdynamičtější fond z naší nabídky, který investuje téměř 100 % svého majetku do akcií a obdobných instrumentů.

Investice se zaměřují na akcie vyspělých trhů západní Evropy a USA a na akcie rozvíjejících se trhů. Jsme například specialisty na region střední a východní Evropy.

Hlavním dlouhodobým cílem tohoto fondu je dosažení vysokého výnosu, který překoná nejen inflaci, ale i zhodnocení na dluhopisech či smíšených portfoliích. Je však třeba počítat s tím, že riziko kolísání hodnoty je poměrně vysoké. Toto riziko lze zmírnit díky pravidelnému spoření.

❛❛

Tento fond je vhodný pro ty, kteří chtějí spořit minimálně 10 let a chtějí maximalizovat zhodnocení na svém penzijním spoření.

 • Fond je vhodný pro všechny, kteří chtějí dlouhodobě investovat, maximalizovat zhodnocení a nebojí se kolísání trhů.
 • Hlavní výhody - jeden z mála čistě akciových fondů na trhu vytváření finanční rezervy prostřednictvím doplňkového penzijního spoření. Fond s nejvyšším potenciálem zhodnocení.
 • Můžete očekávat zhodnocení 6 % p. a.*

  *Očekávaný výnos není zárukou skutečného budoucího výnosu.
  Hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky

Tento Fond neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti a/nebo nesleduje cíl udržitelných investic ve smyslu čl. 8 a 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Více informací naleznete v Předsmluvních informacích nebo na www.nn.cz/sfdr.

Detailní informace o růstovém fondu a o způsobu investování
najdete ve  statutu klíčových informacích.

Základní informace
Datum založení 24.3.2015
Frekvence oceňování Denně
Měna CZK
Rizikový profil 6. stupeň
Aktuální hodnota
penzijní jednotky
1,7934 Kč
Celkový počet
penzijních jednotek
2 594 758 787
Aktuální hodnota
majetku fondu
4 653 510 221 Kč
Hodnoty fondu k datu 17.07.2024
Poplatky
Úplata za obhospodařování 1 %
Úplata za zhodnocení 15 %

Kompletní informace o poplatcích
naleznete v  Sazebníku poplatků.

Rozložení portfolia k 30. 6. 2024

Vývoj hodnoty penzijní jednotky

Více informací o Růstovém fondu najdete v dokumentu Historický vývoj Růstového fondu.
Dokument můžete exportovat v těchto formátech: CSV Excel XML


Proč si Růstový účastnický fond vybral pan Odvážný

 • Pan Odvážný má s investováním dostatečné zkušenosti a je odolný vůči riziku.
 • Umí pracovat s finančními prostředky a také umí pružně reagovat na různý vývoj trhů.
 • Je ochotný nést i krátkodobé ztráty za vidinou podstatně vyššího výdělku v dlouhodobém horizontu.
 • Případná ztráta finančních prostředků by ho nijak výrazně neovlivnila, neboť má bokem dostatečnou finanční rezervu pro nepříznivé situace.

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Přečíst komentářPrávní upozornění

Tento text má pouze informativní charakter. Za ztrátu, která by mohla případně vzniknout použitím uvedených informací, nenese NN Penzijní společnost, a.s. žádnou odpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Údaje o historické výkonnosti fondů nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Na výkonnost fondu má dále vliv výše úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.