Přeskočit na: Obsah

Povinný konzervativní fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Povinný konzervativní fond investuje výhradně do českých státních dluhopisů a termínovaných vkladů.

Na prosincovém zasedání snížila ČNB čtrnáctidenní repo sazbu ze 7,00 % na 6,75 %. Výnosy českých státních dluhopisů v průběhu čtvrtletí klesaly podobně jako výnosy amerických či evropských dluhopisů. Výnos do splatnosti českých desetiletých státních dluhopisů klesl z 4,85 % v září na 3,82 % v prosinci, zatímco výnos dvouletých státních dluhopisů klesl z 5,94 % na 4,67 %. Celkově v roce 2023 realizovaly české státní dluhopisy třetí nejlepší výkon v novodobé historii.

Na konci roku 2023 byl trh přesvědčen, že krátkodobé úrokové sazby budou dále klesat, přičemž na konci roku 2024 by měly skončit okolo úrovně 3,25 % a na konci roku 2025 dokonce pod 3,00 %.

V portfoliu jsme navýšili duraci nad úroveň benchmarku s cílem benefitovat z předpokládaného poklesu úroků během čtvrtletí. Průměrná durace tak stoupla z 1,28 na 1,48 roku, zatímco průměrný výnos do splatnosti klesl z 6,45 % na 5,46 %.