Přeskočit na: Obsah

Povinný konzervativní fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Povinný konzervativní fond investuje výhradně do českých státních dluhopisů a termínovaných vkladů.

Čtrnáctidenní repo sazba zůstala i během posledního čtvrtletí stabilní na 7,00 %. Výnosy českých krátkodobých i dlouhodobých dluhopisů klesly a jejich ceny vzrostly. Výnos do splatnosti českých desetiletých státních dluhopisů klesl z 5,40 % v září na 5,10 % v prosinci, zatímco výnos dvouletých státních dluhopisů klesl z 5,95 % na 5,58 %.

Trh nyní očekává razantní pokles úrokových sazeb až na 3,43 % na počátku roku 2025. Krátkodobé úrokové sazby jsou však stále tak vysoké, že bez ohledu na budoucí vývoj je v ročním horizontu matematicky poměrně obtížné dosáhnout záporné výkonnosti portfolia.

V portfoliu jsme během čtvrtletí udržovali poměrně nízkou duraci, která je relativně méně citlivá na pohyb úrokových sazeb. Průměrná durace portfolia během této doby vzrostla z 0,89 na 0,97 roku, zatímco průměrný výnos do splatnosti vzrostl z 6,55 % na 6,78 %.