Přeskočit na: Obsah

Povinný konzervativní fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Povinný konzervativní fond investuje výhradně do českých státních dluhopisů a termínovaných vkladů.

Čtrnáctidenní repo sazba během třetího čtvrtletí zůstala na 7,0 %. Výnosy českých krátkodobých dluhopisů byly poměrně stabilní, či dokonce klesaly, a jejich cena rostla, zatímco výnosy dlouhodobých dluhopisů v důsledku růstu výnosů zahraničních dluhopisů vzrostly a jejich cena klesla. Výnos do splatnosti českých desetiletých státních dluhopisů vzrostl z 4,91 % v červnu na 5,40 % v září, zatímco výnos dvouletých státních dluhopisů klesl z 6,42 % na 5,95 %.

Trh nyní očekává, že české krátkodobé úrokové sazby zůstanou přibližně na dnešních úrovních až do června 2023, kdy by měl přijít první pokles. Stále platí, že krátkodobé úrokové sazby jsou tak vysoké, že bez ohledu na budoucí vývoj je v ročním horizontu matematicky poměrně obtížné dosáhnout záporné výkonnosti portfolia.

V portfoliu jsme během čtvrtletí udržovali poměrně nízkou duraci, relativně méně citlivou na pohyb úrokových sazeb. Průměrná durace portfolia tak během čtvrtletí klesla z 0,97 na 0,89 roku a průměrný výnos do splatnosti klesl z 6,95 % na 6,85 %.