Přeskočit na: Obsah

Povinný konzervativní fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Povinný konzervativní fond investuje výhradně do českých státních dluhopisů a termínovaných vkladů.

Česká národní banka pokračovala v rekordním zvyšování úrokových sazeb. Čtrnáctidenní reposazba se tak dostala z 3,75 % v prosinci 2021 na 5,0 % na konci března 2022. Rozdíl k depozitní úrokové sazbě eurozóny, která je -0,5 %, stoupl na pět a půl procenta, kde byl naposledy na jaře 1999.

I přes dramatické zvýšení českých úrokových měr a úrokového diferenciálu ve vztahu k eurozóně během posledního roku je však česká inflace stále vysoká a roste rychleji než v eurozóně. Od června 2021, kdy ČNB se zvyšováním sazeb začala, vzrostla česká meziroční míra inflace z 2,8 % na 11,1 %. Na Slovensku, kde se krátkodobé úrokové sazby nezměnily, se meziroční míra inflace ve stejném období zvýšila z 2,9 % na 9,0 %. Jen pro úplnost – česká koruna proti euru ve stejnou dobu posílila o více než korunu za euro. V příliš nízkých úrokových sazbách a ve slabé měně tedy očividně inflační problém není.

Přesto je většina bankovní rady přesvědčena, že dělá dobře a ve zvyšování sazeb chce pokračovat. Trh nyní očekává, že se krátkodobé úrokové sazby dostanou nad 6 % v září a první výrazné snížení přijde až v březnu příštího roku. Oproti projekci z předchozího zvýšení úrokových sazeb počátkem února si tak česká ekonomika protrpí o více než procento vyšší sazbu o půl roku déle.

V portfoliu jsme během prvního čtvrtletí roku snižovali průměrnou dobu splatnosti portfolia. Průměrná durace portfolia tak klesla z 1,13 na 0,75 roku, zatímco průměrný výnos do splatnosti vzrostl z 3,78 % na 5,40 %.