Jděte přímo na: Obsah

Povinný konzervativní fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Povinný konzervativní fond investuje výhradně do českých státních dluhopisů a termínovaných vkladů.

Přestože Česká národní banka (ČNB) držela po celé čtvrtletí krátkodobé úrokové sazby na 0,25 %, dluhopisové výnosy v prvním čtvrtletí významně vzrostly, ceny dluhopisů výrazně klesly a české státní dluhopisy tak zaznamenaly nejhorší začátek roku v historii. Výnos českých desetiletých státních dluhopisů do splatnosti vzrostl z 1,33 % na konci prosince na 2,01 % na konci března, zatímco výnos dvouletých státních dluhopisů se zvýšil z 0,14 % na 1,08 %. V současných výnosech českých státních dluhopisů je tak započítáno zvýšení úrokových sazeb o půl procenta do konce léta a mnoho dalších zvýšení v letech 2022 a 2023, až nad 2,5 % v létě roku 2024. Trh tedy počítá s rychlejším růstem úrokových sazeb než během posledního cyklu zvyšování sazeb v letech 2017–2020, kdy sazby v únoru 2020 vzrostly na 2,25 %. Dá se tak říci, že pro české dluhopisové sazby je už koronavirová pandemie minulostí a naplno otevřená česká ekonomika se bez jakýchkoliv vládních omezení řítí vpřed rychleji, než kterákoliv jiná ekonomika v Evropě či ve světě.

Jsme přesvědčeni, že v tomto stavu česká ekonomika zatím není. Očekávání trhu ohledně budoucího růstu úrokových sazeb se nám proto zdají výrazně přehnaná. Myslíme si, že tempo růstu sazeb bude výrazně nižší, než trh očekává. V důsledku toho stále udržujeme vyšší dluhopisovou duraci s výrazným zastoupením krátkodobých dluhopisů v portfoliu. Průměrná durace portfolia k 31. březnu 2021 tak byla 2,0 roky při průměrném výnosu do splatnosti 0,88 %.