Jděte přímo na: Obsah

Vyvážený fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Vyvážený účastnický fond investuje převážně do českých státních i firemních dluhopisů, termínovaných vkladů a akcií vyspělých zemí, středoevropského regionu nebo rozvíjejících se trhů. Míra volatility je kvůli akciové složce a delší dluhopisové duraci vyšší než u konzervativního fondu.

Přestože Česká národní banka (ČNB) držela po celé čtvrtletí krátkodobé úrokové sazby na 0,25 %, dluhopisové výnosy v prvním čtvrtletí významně vzrostly, ceny dluhopisů výrazně klesly a české státní dluhopisy tak zaznamenaly nejhorší začátek roku v historii. Výnos českých desetiletých státních dluhopisů do splatnosti vzrostl z 1,33 % na konci prosince na 2,01 % na konci března, zatímco výnos dvouletých státních dluhopisů se zvýšil z 0,14 % na 1,08 %. V současných výnosech českých státních dluhopisů je tak započítáno zvýšení úrokových sazeb o půl procenta do konce léta a mnoho dalších zvýšení v letech 2022 a 2023, až nad 2,5 % v létě roku 2024. Trh tedy počítá s rychlejším růstem úrokových sazeb než během posledního cyklu zvyšování sazeb v letech 2017–2020, kdy sazby v únoru 2020 vzrostly na 2,25 %. Dá se tak říci, že pro české dluhopisové sazby je už koronavirová pandemie minulostí a naplno otevřená česká ekonomika se bez jakýchkoliv vládních omezení řítí vpřed rychleji, než kterákoliv jiná ekonomika v Evropě či ve světě.

Jsme přesvědčeni, že v tomto stavu česká ekonomika zatím není. Očekávání trhu ohledně budoucího růstu úrokových sazeb se nám proto zdají výrazně přehnaná. Myslíme si, že tempo růstu sazeb bude výrazně nižší, než trh očekává. V důsledku toho stále udržujeme vyšší dluhopisovou duraci s výrazným zastoupením krátkodobých dluhopisů v portfoliu. Průměrná durace portfolia k 31. březnu 2021 tak byla 1,78 roku při průměrném výnosu do splatnosti 0,68 %.

První čtvrtletí letošního roku navázalo na optimismus posledního čtvrtletí roku loňského. Tempo ekonomického růst ve středoevropském regionu sice nebylo tak výrazné jako v posledních dvou měsících roku minulého, ale globální akciové trhy jednoznačně potvrzovaly, že investoři akciím věří. Důvodem tohoto optimismu byla vidina konce pandemie díky účinnosti vakcinace proti koronaviru. V zemích, kde vakcinace probíhá rychlým tempem, se totiž ukazuje, že její účinnost prokazatelně funguje a umožňuje poměrně rychlé rozvolnění, což nepochybně pomůže zdecimovanému sektoru služeb.

Nejvíc se dařilo akciím v Evropě a USA. Přestože tempo vakcinace evropské populace výrazně zaostává za USA nebo za Velkou Británii, evropské akcie mají za sebou úspěšné čtvrtletí. Dařilo se zejména finančnímu sektoru, který byl v minulém roce pod velkým tlakem. S postupným odezníváním pandemie se další zhoršení kvality úvěrových portfolií bank neočekává. Banky navíc zadržují dividendy ze zisků z roku 2019, které jim centrální banky zakázaly vyplatit. Pozitivně vnímáme rovněž makroekonomická data, která ukazují, že se globální ekonomika výrazně nezhoršuje. I když sektor služeb, zejména pak oblast cestovního ruchu, výrazně trpí, celková ekonomika pokračuje v mírném růstu. Ten je tažen zejména průmyslovou výrobou a stavebnictvím. Růst nezaměstnanosti je proto velmi pozvolný. Pozitivní vliv má také přetrvávající masivní podpora vlád a centrálních bank.

Optimismus na akciových trzích by měl pokračovat také ve druhém čtvrtletí. Očekáváme postupné slábnutí pandemie a zvyšování proočkovanosti populace. K tomu se přidají bezprecedentní fiskální stimuly nové administrativy v USA, která slibuje podporu výstavby infrastruktury a postupné otevírání sektoru služeb. Na akcie budou však negativně působit jakékoliv náznaky ohledně zvyšování daní, které by vykompenzovaly obrovské deficity státních rozpočtů. Ty budou zavedeny pravděpodobně až v roce 2022.

Prozatím nelze ignorovat fakt, že akcie poskytují v prostředí nízkých úrokových sazeb nejlepší potenciál výnosu. Některé sektory a regiony (např. střední Evropa) navíc stále nabízejí zajímavé příležitosti i z hlediska ocenění a očekávaných dividend. Dividendy by měly být vyšší právě u bank, jelikož distribuce dividend ze zisků v roce 2019 byla odložena na doporučení Evropské centrální banky do roku 2021.