Přeskočit na: Obsah

Vyvážený fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Vyvážený účastnický fond investuje převážně do českých státních i firemních dluhopisů, termínovaných vkladů a akcií vyspělých zemí, středoevropského regionu nebo rozvíjejících se trhů. Míra volatility je kvůli akciové složce a delší dluhopisové duraci vyšší než u konzervativního fondu.

Během prvního čtvrtletí snížila ČNB čtrnáctidenní repo sazbu ze 6,75 % na 5,75 %. Pokles krátkodobých úrokových sazeb se však projevil pozitivně jen na výkonnosti krátkodobých dluhopisů, zatímco výnosy delších českých státních dluhopisů v důsledku růstu amerických i evropských úrokových sazeb vzrostly a jejich ceny klesly. Výnos do splatnosti českých desetiletých státních dluhopisů se tak zvýšil z 3,82 % v prosinci na 4,02 % na konci března, zatímco výnos dvouletých státních dluhopisů klesl z 4,67 % na 3,81 %.
Na konci března byl trh přesvědčen, že krátkodobé úrokové sazby by měly na konci roku 2024 skončit okolo úrovně 3,48 % a 3,36 % na konci roku 2025.

V portfoliu se průměrná durace snížila z 2,65 roku na konci prosince na 2,61 roku na konci března, zatímco průměrný výnos do splatnosti klesl z 2,64 % na 2,36 %.

Akciová složka balancovaného fondu tvořená zejména americkými a evropskými akciemi v prvním čtvrtletí úspěšně rostla díky snižující se inflaci a očekáváni prvních kroků centrálních bank k uvolnění měnové politiky.