Přeskočit na: Obsah

Vyvážený fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Vyvážený účastnický fond investuje převážně do českých státních i firemních dluhopisů, termínovaných vkladů a akcií vyspělých zemí středoevropského regionu nebo rozvíjejících se trhů. Míra volatility je kvůli akciové složce a delší dluhopisové duraci vyšší než u konzervativního fondu.

Čtrnáctidenní repo sazba se zvýšila z 5,0 % na konci března na 7,0 % na konci června 2022, čímž ČNB pravděpodobně na chvíli přerušila svůj rekordní cyklus zvyšování sazeb. Rozdíl k depozitní úrokové sazbě eurozóny, která je -0,5 %, stoupl na sedm a půl procenta, což se od vzniku eura ještě nestalo. Růst krátkodobých úrokových sazeb způsobil i růst výnosů dluhopisů. Výnos do splatnosti českých desetiletých státních dluhopisů tak vzrostl z 3,82 % v březnu na 4,91 % v červnu, zatímco výnos dvouletých státních dluhopisů se zvýšil z 4,82 % na 6,42 %. Celosvětový růst úroků způsobil pokles světových dluhopisových cen a nejhorší výkonnost dluhopisových trhů za dlouhá desetiletí či dokonce staletí.

Trh nyní očekává, že se české krátkodobé úrokové sazby dostanou nad 7,8 % na konci roku, přičemž první pokles úrokových sazeb by měl přijít na jaře. I tak zůstávají úrokové sazby na úrovních, které tu panovaly naposledy na konci devadesátých let.

V portfoliu jsme během druhého čtvrtletí udržovali poměrně nízkou průměrnou dobu splatnosti portfolia, která je relativně méně citlivá na pohyb úrokových měr. Průměrná durace portfolia tak během čtvrtletí vzrostla z 1,29 na 1,37 roku, zatímco průměrný výnos do splatnosti se zvýšil z 3,56 % na 4,68 %.

Akciová část portfolia zaznamenala ve druhém čtvrtletí propad v důsledku obav z recese vyvolané silnou inflací. Vojenská agrese Ruska na území Ukrajiny je doprovázena energetickou krizí v Evropě kvůli riziku zastavení dodávek zemního plynu. Důsledkem jsou rekordně vysoké ceny zemního plynu a elektřiny, které se následně promítají do cen všech produktů a služeb. Inflace se vyšplhala ke dvouciferným meziročním nárůstům a vyvolává obavy z možné recese. Centrální banky v boji proti inflaci výrazně zvýšily úrokové sazby, a to hlavně v zemích mimo eurozónu, tedy i v našem regionu. Trh také očekává razantní zvyšování sazeb v USA.

Akcie reagovaly oslabením, protože se očekává nejen pokles tržeb, ale i snížení budoucích zisků kvůli drahým vstupům a nákladům na financování. Více propadly hodnoty akcií firem, které pracují s vysokým zadlužením a jsou závislé na přísunu nového kapitálu pro jejich další rozvoj – typické pro technologický sektor.