Přeskočit na: Obsah

Vyvážený fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Vyvážený účastnický fond investuje převážně do českých státních i firemních dluhopisů, termínovaných vkladů a akcií vyspělých zemí, středoevropského regionu nebo rozvíjejících se trhů. Míra volatility je kvůli akciové složce a delší dluhopisové duraci vyšší než u konzervativního fondu.

Čtrnáctidenní repo sazba zůstala i během třetího čtvrtletí stabilní na 7,0 %. ČNB však zahájila diskusi o jejím zvyšování. Výnosy českých státních dluhopisů v průběhu čtvrtletí v důsledku růstu amerických a evropských sazeb vzrostly a jejich ceny klesly.

Výnos do splatnosti českých desetiletých státních dluhopisů vzrostl z 4,38 % v červnu na 4,85 % v září, zatímco výnos dvouletých státních dluhopisů vzrostl z 5,68 % na 5,94 %. Na konci září byl trh přesvědčen, že krátkodobé úrokové sazby dosáhly svého maxima a jejich první pokles přijde v prosinci. Na konci letošního roku by se krátkodobé úrokové sazby měly pohybovat okolo 6,73 %, na konci roku 2024 okolo 4,30 %.

V portfoliu jsme během čtvrtletí postupně navyšovali průměrnou duraci portfolia nad duraci benchmarku. Z hlediska absolutní úrovně však během čtvrtletí mírně klesla z 2,69 na 2,61 roku, zatímco průměrný výnos do splatnosti klesl z 3,78 % na 3,36 %.

Akciové složce vyváženého fondu se ve třetím čtvrtletí dařilo méně vzhledem k rostoucím obavám, že úrokové sazby budou klesat pomaleji, než se očekávalo. Meziroční růst cen každým dalším měsícem výrazně zpomaluje, ale stále zůstává vysoko nad cílem většiny centrálních bank. V letních měsících se k trendům rostoucích cen znovu vrátila cena ropy, která vzrostla kvůli omezení celkové těžby a také kvůli přetrvávajícímu geopolitickému napětí. Celkově byla nálada na trzích spíše opatrná, protože úrokové sazby mohou zůstat na stávajících vysokých úrovních po delší dobu. Firmy tak mají vyšší náklady na financování dluhu a méně investují do rozvoje.