Přeskočit na: Obsah

Vyvážený fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Vyvážený účastnický fond investuje převážně do českých státních i firemních dluhopisů, termínovaných vkladů a akcií vyspělých zemí středoevropského regionu nebo rozvíjejících se trhů. Míra volatility je kvůli akciové složce a delší dluhopisové duraci vyšší než u konzervativního fondu.

Čtrnáctidenní repo sazba zůstala i během posledního čtvrtletí stabilní na 7,00 %. Výnosy českých krátkodobých i dlouhodobých dluhopisů klesly a jejich ceny vzrostly. Výnos do splatnosti českých desetiletých státních dluhopisů klesl z 5,40 % v září na 5,10 % v prosinci, zatímco výnos dvouletých státních dluhopisů klesl z 5,95 % na 5,58 %.

Trh nyní očekává razantní pokles úrokových sazeb až na 3,43 % na počátku roku 2025. Krátkodobé úrokové sazby jsou však stále tak vysoké, že bez ohledu na budoucí vývoj je v ročním horizontu matematicky poměrně obtížné dosáhnout záporné výkonnosti portfolia.

Během čtvrtletí jsme znovu navýšili průměrnou duraci portfolia, které je nyní opět o něco citlivější na pohyb úrokových sazeb. Průměrná durace portfolia tak během čtvrtletí vzrostla z 2,11 na 2,47 roku, zatímco průměrný výnos do splatnosti klesl z 4,78 % na 4,61 %.

Z hlediska vývoje akciových trhů bylo čtvrté čtvrtletí příznivé. Optimistická nálada pomohla, alespoň z části, umazat ztráty způsobené válkou na Ukrajině, vysokou inflací a obavami z možného prudkého ochlazení. Důvodem k optimismu bylo zpomalení růstu inflace a pokles ceny plynu a ropy. Tahounem byly tentokrát akciové trhy v regionu střední a východní Evropy, zejména v Polsku. V USA a v eurozóně trh spekuloval na konec růstu úrokových sazeb. Možný pokles úrokových sazeb je pro akciové trhy pozitivní zprávou, protože firmám snižuje finanční náklady a podporuje spotřebitelskou aktivitu.