Jděte přímo na: Obsah

Růstový účastnický fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Růstový účastnický fond investuje do akcií převážně rozvinutých trhů a trhů regionu střední a východní Evropy.

První čtvrtletí letošního roku navázalo na optimismus posledního čtvrtletí roku loňského. Tempo ekonomického růst ve středoevropském regionu sice nebylo tak výrazné jako v posledních dvou měsících roku minulého, ale globální akciové trhy jednoznačně potvrzovaly, že investoři akciím věří. Důvodem tohoto optimismu byla vidina konce pandemie díky účinnosti vakcinace proti koronaviru. V zemích, kde vakcinace probíhá rychlým tempem, se totiž ukazuje, že její účinnost prokazatelně funguje a umožňuje poměrně rychlé rozvolnění, což nepochybně pomůže zdecimovanému sektoru služeb.

Nejvíc se dařilo akciím v Evropě a USA. Přestože tempo vakcinace evropské populace výrazně zaostává za USA nebo za Velkou Británii, evropské akcie mají za sebou úspěšné čtvrtletí. Dařilo se zejména finančnímu sektoru, který byl v minulém roce pod velkým tlakem. S postupným odezníváním pandemie se další zhoršení kvality úvěrových portfolií bank neočekává. Banky navíc zadržují dividendy ze zisků z roku 2019, které jim centrální banky zakázaly vyplatit. Pozitivně vnímáme rovněž makroekonomická data, která ukazují, že se globální ekonomika výrazně nezhoršuje. I když sektor služeb, zejména pak oblast cestovního ruchu, výrazně trpí, celková ekonomika pokračuje v mírném růstu. Ten je tažen zejména průmyslovou výrobou a stavebnictvím. Růst nezaměstnanosti je proto velmi pozvolný. Pozitivní vliv má také přetrvávající masivní podpora vlád a centrálních bank.

Optimismus na akciových trzích by měl pokračovat také ve druhém čtvrtletí. Očekáváme postupné slábnutí pandemie a zvyšování proočkovanosti populace. K tomu se přidají bezprecedentní fiskální stimuly nové administrativy v USA, která slibuje podporu výstavby infrastruktury a postupné otevírání sektoru služeb. Na akcie budou však negativně působit jakékoliv náznaky ohledně zvyšování daní, které by vykompenzovaly obrovské deficity státních rozpočtů. Ty budou zavedeny pravděpodobně až v roce 2022.

Prozatím nelze ignorovat fakt, že akcie poskytují v prostředí nízkých úrokových sazeb nejlepší potenciál výnosu. Některé sektory a regiony (např. střední Evropa) navíc stále nabízejí zajímavé příležitosti i z hlediska ocenění a očekávaných dividend. Dividendy by měly být vyšší právě u bank, jelikož distribuce dividend ze zisků v roce 2019 byla odložena na doporučení Evropské centrální banky do roku 2021.