Přeskočit na: Obsah

Růstový účastnický fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Růstový účastnický fond investuje do akcií převážně rozvinutých trhů a trhů regionu střední a východní Evropy.

První čtvrtletí roku nedopadlo pro akciové trhy nejlépe. Již na začátku roku se ve finančním světě diskutovala dvě velká rizika: inflace a geopolitické napětí kolem Ruska. Obě se, bohužel, stala realitou a způsobila pokles globálních akciových trhů.

Po dvou pandemických letech se jasně ukázalo, že ekonomiky se začínají přehřívat, protože inflace rostla nad očekávání, podpořená silnou spotřebitelskou poptávkou. Světová ekonomika se velmi rychle dostala ze šoku způsobeného pandemií, a to díky nebývalé podpoře centrálních bank formou téměř nulových úrokových sazeb a zvyšováním státních výdajů. Vedlejším nežádoucím efektem je aktuálně vysoká inflace. Prudké tempo růstu cen zákonitě vede centrální banky ke zvyšování sazeb a vlády nutí škrtat. Při včasné reakci centrálních bank a zodpovědnějším přístupu vlád, by to nemuselo nutně vést k poklesu ekonomik, spíš jen k jejich zchlazení.

Tento nežádoucí efekt ale umocnila neočekávaná agrese Ruska na Ukrajině. Ceny komodit – zejména ropy a zemního plynu – pokořily rekordy a podpořily inflaci ještě o něco víc. Zákonitě se do očekávání promítl negativní výhled, protože vysoké ceny vstupů výrazně snižují marže a tlumí spotřebitelskou poptávku. Nejhůře si vedly evropské akcie. Jednak kvůli obavám, že se konflikt rozroste, ale také kvůli obrovské závislosti Evropy na dovozu plynu a ropy. Ztráty byly o něco menší na amerických akciích a na trzích jako Česká republika a Rumunsko, kam fond pravidelně investuje.

Slibný návrat k normálu z pandemie a ekonomickému růstu je v současnosti značně ohrožen. Při dlouhotrvajícím konfliktu může nastat pokles HDP za stále přetrvávající vysoké míry inflace, což by negativně působilo na ziskovost firem obchodovaných na burzách, a tudíž poklesu hodnoty akcií.