Přeskočit na: Obsah

Růstový účastnický fond

Komentář k vývoji trhů a výkonnosti fondu

Růstový účastnický fond investuje do akcií převážně rozvinutých trhů a trhů regionu střední a východní Evropy.

Vývoj na globálních akciových trzích byl ve třetím čtvrtletí smíšený. Zatímco region střední a východní Evropy výrazně rostl, americké a západoevropské akcie skončily skoro beze změny. Rozvíjející se trhy se naopak výrazně propadly. Příčinou byla dluhová krize největší čínské realitní firmy a obavy, že by její obrovské dluhy mohly způsobit finanční krizi.

Hlavním tématem uplynulého čtvrtletí byla bezpochyby rostoucí inflace. Mohutné fiskální a monetární stimuly jednoznačně přispěly k růstu cen vstupů, včetně energií. Obavy z inflace vedou investory k ještě většímu zájmu o nemovitosti, které raketově rostou. K tomu se přidávají výpadky v dodávkách zboží z Asie. Ty vytvářejí nerovnosti na trhu, které také působí proinflačně.

Nejviditelnější je inflace ve středoevropském regionu, kde centrální banky v Maďarsku a ČR začaly zvyšovat sazby. Mírný růst úrokové míry se pozitivně odrazí v hospodaření bank, kterým roste tzv. úroková marže neboli rozdíl mezi cenou, za kterou se banky financují, a úrokovou mírou, za kterou pak tyto prostředky půjčují. Pandemie navíc ukázala, že obavy z růstu nesplácených úvěrů byly přehnané. Banky tak s hospodářskými výsledky výrazně předbíhají očekáváni trhů a jejich akcie prudce rostou.

V závěru roku očekáváme další růst akcií vzhledem k postupnému oživení ekonomické aktivity a podpůrným programům centrálních bank a vlád. Díky nízké (a klesající) nezaměstnanosti, nízkým daním a mírnému růstu úrokových sazeb (pozitivní pro sektor bank) zůstávají naše preference v regionu střední a východní Evropy.