Přeskočit na: Obsah

Doplňkové penzijní spoření

Připravili jsme pro vás informace které vás zajímají v souvislosti s koronavirem.

Vycházíme z toho, na co se v těchto dnech nejčastěji ptáte svých poradců i odborníků NN na bezplatné klientské lince nebo e-mailu.

Doplňkové penzijní spoření

Smlouvy uzavřené po roce 2013


Otázky a odpovědi

Mám se bát o své naspořené prostředky?

Penzijní produkt Doplňkové penzijní spoření obecně neposkytuje garanci, je tedy možné a normální, že se současná situace promítne na hodnotě vaší smlouvy. Netýká se to těch klientů, kteří mají na své smlouvě nastavenou konzervativní strategii investování podobnou Transformovaným fondům, pokud jde o riziko a výnosy. Konzervativní fond je totiž postaven výhradně na pevně úročených finančních aktivech. Současná bouře na akciových trzích, proto konzervativní fond neovlivní.

Momentální negativní dopad však mohou pociťovat klienti, kteří investují dynamičtěji. I tak ale doporučujeme nepodléhat panice. Věříme, že současná situace nebude trvat dlouho a čím důslednější bude svět v boji s koronavirem, tím větší šance na návrat do normálu máme. Podobné propady na finančních trzích jsme již v minulosti zažili, jsme na ně připraveni, a mohli jsme vidět, že se situace vždy po několika měsících začala postupně vracet do normálu. Nesmíme také zapomenout, že Doplňkové penzijní spoření je dlouhodobý produkt. Proto platí, že, i když na dynamičtější fondy současná situace působí negativně, zároveň naplno profitujete z výhod pravidelného investování a současné poklesy využíváte k nákupům s výraznou slevou. Podstatné pro vás je to, že důležitá není hodnota penzijního fondu nyní, ale až na konci vašeho cyklu spoření. Čím více totiž naakumulujete penzijních jednotek, tím lépe pro vás a vaši spokojenou penzi.

Zároveň bychom vás rádi ubezpečili, že činnost NN Penzijní společnosti, a.s. a její investiční politika jsou regulovány zákonem o doplňkovém penzijním spoření a podléhají velmi přísnému dohledu České národní banky a současně státnímu dozoru vykonávanému Ministerstvem financí. Majetek klientů je oddělen od majetku penzijní společnosti a ze zákona jej nelze použít k jinému účelu než k plnění závazků souvisejících s Doplňkovým penzijním spořením. Ani při nejhorším možném scénáři, tj. při úpadku penzijní společnosti, nedojde ke ztrátě prostředků, které si účastník naspořil. Ty totiž zůstávají nedotčeny u depozitáře.

Investuji do růstového fondu a hodnota smlouvy klesá. Mám změnit investiční strategii?

Jak již bylo řečeno výše, věříme, že současná situace nebude trvat dlouho a v rámci několika měsíců se vše vrátí do normálu. Zkušenosti z minulosti dokonce ukazují, že podobné situace jako je ta současná, mohou přinést zajímavé příležitosti v podobě možnosti nákupu penzijních jednotek za nižší cenu.

Výhodou doplňkového penzijního spoření je i princip pravidelného investování. Tento princip pracuje s přirozeným kolísáním kapitálových trhů, kdy při nízké hodnotě penzijní jednotky za váš pravidelný příspěvek automaticky nakupujeme vyšší počet těchto jednotek, zatímco při vysokých cenách na trzích naopak jednotek nakupujeme méně. Cena jednotky se tak časem zprůměruje a výkyvy cen se nakonec vyrovnají.

Finální rozhodnutí je samozřejmě vždy na vás. Pokud se rozhodnete investiční strategii změnit, můžete změnu provést sami na portálu MojeNN, prostřednictvím vašeho finančního poradce, nebo s pomocí formuláře „Žádost o změnu strategie spoření ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření“.

Co se to děje na finančních trzích? Mám se obávat?

Za vším hledejme nejistotu spojenou s epidemií koronaviru, který se šíří po celém světě. Vedle zdravotních dopadů toto trápí nejen světovou ekonomiku, kapitálové trhy, centrální banky, jednotlivé státy, ale samozřejmě také investory.

Z historie víme, že po dramatickém poklesu akcií zatím vždy přišlo v následujících měsících zotavení, obvykle dokonce zpět na původní úroveň. Pouze přibližně ve 25 % případů (zdroj: Amundi CR Asset Management, a.s.) to trvalo déle, ale zatím vždy do 5 let. Zde je dobře vidět, jak nezbytné je pro dlouhodobého investora (investice do akcií nebo penzijní fondy) dodržet dlouhodobý investiční horizont.

Účastníci pravidelného investování, jako je Doplňkové penzijní spoření, navíc nyní mohou těžit z nákupů jednotek se slevou, jak bylo napsáno již výše, takže je současná situace tíží o to méně.

Mám ještě dlouho do důchodu. Ale co když budou trhy dále klesat?

Není to poprvé, co trhy svírá nejistota a řada investorů nedokáže říci, co se bude dít příští týden nebo měsíc. Proto také akcie nyní silně kolísají. Poučení z minulosti je však poměrně jednoznačné. Jak již bylo napsáno v minulé odpovědi, historie investování ukazuje, že vždy, když akcie klesaly o více jak 15 %, přišlo v následujících měsících rychlé zotavení od tehdejšího dna (zdroj: Amundi CR Asset Management, a.s.). Nejjednodušší doporučení v těchto časech je zejména zachovat klid a nepodléhat emocím. Podstatné je dodržet svůj stanovený investiční horizont – tj. u spoření na penzi nejčastěji odchod do důchodu. Zbytek za vás obstará pravidelné spoření, které vám nyní umožňuje výhodně nakoupit penzijní jednotky za „výprodejové ceny“.

Nikdo sice v současné době nedokáže odhadnout, jak dlouho budeme v tomto výjimečném režimu fungovat, ale pokud je nám historie nějakým návodem, tento typ pandemií většinou trval v řádech měsíců. Pak se situace vždy uklidnila, běžný život se zase rozběhl na plné obrátky a ekonomika spolu s ním. Samozřejmě ale musíme mít na paměti, že vývoj v minulosti není spolehlivým ukazatelem pro budoucí vývoj a výkonnost.

Co když teď nebudu mít peníze na placení pravidelných příspěvků?

Pokud by vám situace nedovolovala zaslat měsíční příspěvek na vaši smlouvu, nedělejte si starosti. Spoření na penzi je dobrovolné, a pokud pár příspěvků nepošlete, pouze za toto období nedostanete podporu od státu a nenašetříte si více na penzi. Vše navíc můžete dohnat později mimořádným vkladem nebo navýšením pravidelného příspěvku. Pokud však víte, že platby nebudete moct zasílat dlouhodobě, doporučujeme zažádat o odklad placení příspěvků, nebo přerušení placení příspěvků.

Co se stane, pokud nebudu moci platit dlouhodoběji? Mám raději spoření na penzi přerušit, nebo požádat o odklad placení příspěvků?

Lepší je odklad placení příspěvků, kdy je možné příspěvky za vynechané měsíce následně jednorázově doplatit. Sice už není možné zpětně získat státní příspěvky, ale zaplacené měsíce se započítávají do spořící doby.

Přerušení placení příspěvků jednorázové doplacení neumožňuje, a tudíž se nezapočítává do spořící doby. Ani v tomto případě není možné zpětně získat státní příspěvek.

V obou případech od vás potřebujeme zaslání písemné žádosti.

Mám nějakou možnost, jak současné situace využít ve svůj prospěch?

Určitě ano. Pokud například delší dobu přemýšlíte o změně investiční strategie vašeho Doplňkového spoření na penzi na dynamičtější, může být právě teď ten nejlepší čas. V současné situace máte totiž díky nízkým cenám na akciových trzích možnost nákupu penzijních jednotek za nižší cenu.

Pokud se rozhodnete investiční strategii změnit, můžete změnu provést sami na portálu MojeNN, prostřednictvím vašeho finančního poradce, nebo s pomocí formuláře „Žádost o změnu strategie spoření ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření“.

Co když se má situace zhorší tak, že budu potřebovat peníze ze smlouvy vybrat?

Smlouvu je možné ukončit. Mějte však na paměti, že v případě předčasného ukončení je nutné počítat s několika nevýhodami:

  • vracíte veškeré státní příspěvky od počátku smlouvy, tj. i za desítky let,
  • dochází ke zdanění všech zisků 15 %,
  • daní se příspěvky zaměstnavatele také 15 %,
  • budete muset podat daňové přiznání a dodanit daňové odpočty, které jste na základě svého penzijního připojištění uplatňovali v posledních deseti letech.

Zároveň prosím počítejte s tím, že výplata prostředků nemůže proběhnout okamžitě. Smlouva je ukončena po dvouměsíční výpovědní době. Je tedy třeba počítat se třemi až čtyřmi měsíci, než budete mít prostředky u sebe (podle toho, kdy nám žádost o ukončení smlouvy zašlete).


 
Kontakty

Z rozhodnutí vlády bohužel musíme mít uzavřena všechna naše kontaktní místa až do odvolání. Nadále vám ale rádi pomůžeme alespoň na dálku!

V případě potřeby kontaktujte prosím nejlépe přímo svého poradce.
Dále můžete využít klientské linky 244 090 800, která je Vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 18:00, nebo e-mailu dotazy@nn.cz.

Věříme, že se brzy opět setkáme a přejeme vám pevné zdraví!
Protože na vás záleží
Vaše NN