Přeskočit na: Obsah

Penzijní spoření pro děti

Správný krok pro budoucnost našich dětí

Kolik naspoříte?

Spočítejte si, jak se vašim dětem peníze zhodnotí v doplňkovém penzijním spoření s NN. Zhodnocení je závislé na strategii spoření. Můžete zvolit bezpečné uložení peněz v Povinném konzervativním fondu nebo odvážnější strategii spoření s možností vyššího zhodnocení v Růstovém účastnickém fondu. Více informací o nabídce NN fondů.

Spořit dětem na penzi se vyplatí

Čím dříve začnete svému potomkovi spořit, tím vyšší naspořenou částku bude mít ve stáří k dispozici. Kromě toho z brzkého spoření plynou následující výhody:

 • možnost čerpání státních příspěvků až do výše 2 760 Kč ročně,
 • měsíční příspěvek již od 100 Kč,
 • úspory připadnou pouze nezletilému,
 • spořit může více členů rodiny,
 • placení příspěvku lze přerušit nebo odložit,
 • po dvou letech lze spoření ukončit formou odbytného,
 • v případě investování prostřednictvím Růstového fondu díky delšímu horizontu spoření vyšší pravděpodobnost dosažení očekávaného zhodnocení v době vzniku nároku na výplatu.

Pro klienty

Jste náš klient?
Toto je sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.

 

2021
100 5 000
x Zvyšte měsíční příspěvek na 300 Kč a získejte státní příspěvek 90 Kč.
Zvyšte měsíční příspěvek na 1 000 Kč a získejte maximální státní příspěvek 230 Kč.
Zvyšte měsíční příspěvek na 3 000 Kč a odečtěte si ročně 24 000 Kč ze základu daně.
0 5 000
1 7
%

Získáte měsíční státní příspěvek 0 Kč.

Zvyšte měsíční příspěvek na 300 Kč a získejte státní příspěvek 90 Kč.
Zvyšte měsíční příspěvek na 1 000 Kč a získejte maximální státní příspěvek 230 Kč.
Zvyšte měsíční příspěvek na 3 000 Kč a odečtěte si ročně 24 000 Kč ze základu daně.

Přepočítat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 0 Kč
 • 0 Kč
 • 0 Kč
 • 0 Kč

V 60 letech věku bude na účtu

0 Kč

 

Sjednat schůzku s poradcem

 

Třetina naspořených prostředků k dispozici již v osmnácti letech věku

Pro nezletilé účastníky nabízíme kromě stávajících způsobů ukončení spoření nově také výplatu částečného odbytného.
Jde o výplatu 1/3 naspořených prostředků, při které účastník nepřijde o státní příspěvky a jeho smlouva nezaniká a ve spoření pokračuje.

Pro vznik nároku na vyplacení částečného odbytného musí být splněny všechny následující podmínky:

 • Nárok vzniká v kalendářním roce dosažení 18 let věku účastníka,
 • po 120 měsících spoření,
 • pokud minimálně 24 kalendářních měsíců nedošlo k převodu finančních prostředků (resp. smlouvy) mezi jednotlivými penzijními společnostmi.

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba zahájit spoření ještě před 9. narozeninami Vašeho potomka. Ten pak bude moci v roce dosažení 18 let použít část naspořených prostředků například na pokrytí nákladů na studium.

Modelové příklady doplňkového penzijního spoření pro děti

Věk nezletilého na počátku spoření Měsíční příspěvek Po dosažení 18 let věku možno vybrat Po dosažení věku 60 let naspořeno
0 roků 500 Kč až 72 390 Kč až 4 443 568 Kč
4 roky 500 Kč až 48 079 Kč až 3 470 566 Kč
7 let 1 000 Kč až 66 654 Kč až 5 621 585 Kč
13 let 1 000 Kč x až 3 850 977 Kč
17 let 1 000 Kč x až 2 978 463 Kč

Uvedené modelové příklady mají pouze informativní charakter a předpokládají investování v Růstovém účastnickém fondu, při dosaženém zhodnocení 6 %, p. a..
 

Kde a jak doplňkové penzijní spoření dítěti sjednat

Pokud chcete sjednat smlouvu o DPS, je třeba kontaktovat našeho poradce nebo navštívit některé z Obchodních míst NN. Při podpisu smlouvy je třeba kromě průkazu Vaší totožnosti doložit i rodný list nezletilého, popřípadě jeho občanský průkaz. Pokud z dokladu prokazujícího identitu nezletilého nebude jasně zřejmý Váš vztah k němu a tedy i Vaše oprávnění zastupovat jej, bude nutné doložit i Čestné prohlášení zákonného zástupce.

Pokud nejste zákonným zástupcem nezletilého a dokládáte jeho totožnost rodným listem, potřebujete ke sjednání smlouvy o DPS také plnou moc zákonného zástupce. Pokud totožnost nezletilého dokládáte občanským průkazem, je třeba doložit Plnou moc zákonného zástupce a Čestné prohlášení zákonného zástupce.


Platba přispěvků

Základní informace pro platbu příspěvků účastníka

Zobrazit vše

Dokumenty

Všechny potřebné dokumenty
na jednom místě

Zobrazit vše

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.