Přeskočit na: Obsah

Fondy NN Penzijní společnosti

Penzijní připojištění (smlouva začíná „00“)

Transformovaný fond
Všechny příchozí příspěvky na Penzijní připojištění se umisťují do Transformovaného fondu. U Transformovaného fondu je poskytována garance nezáporného zhodnocení prostředků, čímž je zajištěna bezpečnost investice.

Doplňkové penzijní spoření (smlouva začíná „02“)

Konzervativní fond
Investiční strategie je založená na bezpečném konzervativním investování do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. 

Vyvážený fond
Investiční strategie je založená na investování do státních dluhopisů a akcií v maximálním poměru 40:60. Investiční strategie je vhodná pro klienty, kteří chtějí využít výhod investování do akcií i dluhopisů v rámci jednoho fondu.

Růstový fond
Investiční strategie je založená na investování téměř 100 % majetku do akcií. Dlouhodobým cílem tohoto fondu je dosažení vysokého výnosu, který překoná inflaci. Je však třeba počítat s tím, že riziko kolísání hodnoty je poměrně vysoké. Toto riziko lze zmírnit díky pravidelnému spoření.