Přeskočit na: Obsah

Fondy NN Penzijní společnosti

Zpět

Co je Podílový fond?

Podílový fond je nástroj kolektivního investování, který shromažďuje finanční prostředky drobných investorů s cílem investovat je podle předem určené strategie.

Každý, kdo peníze do podílového fondu vloží, získá výměnou podílový list a stává se podílníkem fondu. Podílový list je cenným papírem, který má svou tržní cenu, a ta je stanovována nejčastěji každý obchodní den, případně jednou týdně.

Podílový fond zakládá a spravuje investiční společnost. Vložené prostředky jsou investovány podle předem určené strategie. Existuje velké množství typů podílových fondů – od dluhopisových, přes smíšené až po akciové, komoditní či alternativní. 

Co je Investiční fond?

Funguje na podobném principu jako podílový fond, jen má právní subjektivitu a drobní investoři místo podílových listů získávají akcie.

Co je Penzijní fond?

Penzijní fondy tvoří třetí pilíř penzijního systému České republiky a umožňují lidem pravidelné dlouhodobé investování se státní podporou a daňovými úlevami.

Rozlišujeme dva typy penzijních fondů podle toho, kdy byly založeny a jak fungují.

  • V případě Penzijního připojištění (smlouva začíná „00“), které bylo možné sjednat do konce roku 2012, jde o Transformované fondy (TF). Ty s sebou nesou garanci nezáporného zhodnocení v každém roce spoření. Proto je také jejich investiční strategie konzervativní a stojí na investování do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Fond připisuje zhodnocení pouze jednou ročně.

    Klient nemá žádné podílové listy či penzijní jednotky, ale na základě vložených finančních prostředků, příspěvků státu a případně i zaměstnavatele drží podíl na majetku fondu, který se v čase zhodnocuje a je zcela oddělen od majetku penzijní společnosti.

 

  • Penzijní fondy Doplňkového penzijního spoření, DPS (smlouva začíná „02“) se také nazývají účastnické fondy DPS a vstoupit do nich je možné od začátku roku 2013. Fungují na podobném principu jako podílové fondy jen s tím rozdílem, že jsou zakládané penzijními společnostmi a klient získává místo podílových listů penzijní jednotky.

    ​​Hlavním rozdílem z pohledu klienta je možnost volby investiční strategie svého spoření.

    Můžete si zvolit:

  • Konzervativní fondy – strategie vhodná pro klienty, kteří si přejí bezpečné investování do nástrojů peněžního trhu.
  • Vyvážené (smíšené) fondy – strategie vhodná pro klienty, kteří chtějí využít výhod investování do státních dluhopisů i akcií v rámci jednoho fondu.
  • Dynamické fondy – strategie vhodná pro klienty, kteří si přejí investovat výhradně do akcií a očekávají vysoký výnos, který překoná inflaci. V tomto případě je potřeba počítat s vysokým rizikem kolísání hodnoty. Toto riziko se dá zmírnit pravidelným spořením.

    Svou volbu můžete kdykoli měnit podle svých představ a potřeb na klientském portále MojeNN