Přeskočit na: Obsah

Předdůchod

Zpět

Co je předdůchod?

 • Předdůchod je zvláštní formou výplaty z doplňkového penzijního spoření (u penzijního připojištění je nutný převod na DPS – viz níže).
 • Na rozdíl od předčasného důchodu, který vyplácí stát, je předdůchod vyplácen z  prostředků vámi naspořených v rámci doplňkového penzijního spoření.
 • Právo čerpat předdůchod je dané ze zákona a tato možnost vzniká až po splnění zákonných podmínek (viz níže).

Výhody předdůchodu

 • Umožňuje, pokrýt vaše finanční potřeby až po dobu 5 let před řádným termínem pro odchod do důchodu, a netrápit se tím, že musíte přestat pracovat ze zdravotních či jiných důvodů.
 • ​Nemusíte žádat o předčasný důchod, při kterém dochází k nevratnému krácení výše starobního důchodu.
 • Po celou dobu trvání předdůchodu vám stát hradí zdravotní pojištění.

Jaké jsou podmínky pro čerpání předdůchodu?

 • Lze požádat nedříve 5 let před termínem pro řádný starobní důchod.
 • Minimální doba čerpání předdůchodu je 24 měsíců (2 roky).
 • Odspoření alespoň 60 měsíců (5 let) pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2023
 • Odspoření alespoň 120 měsíců (10 let) pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2024
 • Naspořená celková částka na smlouvě DPS musí být alespoň v takové výši, aby splňovala podmínku pro dobu čerpání a výše výplaty předdůchodu.
 • Minimální výše předdůchodu musí odpovídat alespoň 30 % vyhlášené průměrné hrubé mzdy za 1-3.Q pro rok předcházející datu přijetí žádosti.
 • V případě, že to vaše celková naspořená částka umožňuje, můžete si zažádat i o vyšší měsíční výplatu

Jak je to u předdůchodu se zdravotním a sociálním pojištěním?

 • Stát po dobu vyplácení předdůchodu hradí zdravotní pojištění.
 • Po zpracování žádosti a zároveň s první výplatou automaticky informujeme o čerpání předdůchodu zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.

Nemám naspořeno dost. Co můžu dělat?

Ano, i v tomto případě můžete získat nárok na předdůchod. Stačí postupovat dle tohoto návodu:

1. Vložte chybějící finanční prostředky na váš účet doplňkového penzijního spoření.
2. Vyplňte žádost o vyplácení předdůchodu: Žádost o výplatu dávky z doplňkového penzijního spoření.
3. Ve formuláři je potřeba zatrhnout volbu "žádám o navýšení měsíčního příspěvku".
4. Formulář s úředně ověřeným podpisem prosíme zaslat poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

Mám penzijní připojištění. Mohu požádat o předdůchod?

Pokud máte smlouvu o penzijním připojištění (číslo smlouvy začíná „00“), je možné tento typ smlouvy převést na doplňkové penzijní spoření (číslo smlouvy začíná „02“).

V případě, že smlouva DPS bude splňovat podmínky pro výplatu předdůchodu (viz výše), můžete o předdůchod zažádat.

Je možné probíhající výplatu předdůchodu pozastavit?

Čerpání předdůchodu není možné pozastavit ani zrušit.

Příklad: Paní Jana má dva roky do důchodu…

Paní Jana

Paní Jana pracuje jako účetní v malé firmě a do důchodu jí zbývají ještě 2 roky. Zaměstnavatel se samozřejmě snaží šetřit náklady, ale práci na dohodu a neustále se zvyšující požadavky už paní Jana nemá zapotřebí.

Naštěstí si posledních 10 let spořila na penzijní připojištění částkou 1000 Kč měsíčně. S příspěvkem zaměstnavatele a státu celkem naspořila 350 000 Kč. Rozhodne se tedy pro předdůchod – musí jen přestoupit z Transformovaného fondu (bývalého penzijního připojištění) do některého z fondů doplňkového penzijního spoření a o předdůchod zažádat.

Protože paní Jana uvažuje jako účetní, rozhodne se pro předdůchod v minimální výši a po nejkratší možnou dobu (tj. 30 % průměrné mzdy v ČR – 11 792 Kč v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 2 let).