Přeskočit na: Obsah

Předdůchod

Co je předdůchod?

Předdůchod je pravidelně vyplácená penze, kterou účastník získává z vlastních prostředků naspořených v rámci doplňkového penzijního spoření. Tím se liší předdůchod od předčasného důchodu. Stát po dobu vyplácení předdůchodu hradí zdravotní pojištění.

Právo čerpat předdůchod je dané zákonem.

Výhody předdůchodu (K čemu je mi to dobrý)

Zavedení předdůchodu bylo reakcí na to, že někteří lidé mohou vlivem zdravotních či jiných okolností ukončit zaměstnání dříve, než jim vznikne nárok na řádný důchod. Předdůchod umožňuje překlenout dobu do vzniku nároku na starobní důchod vyplácený státem. Není třeba žádat o předčasný důchod, při kterém dochází k nevratnému krácení výše důchodu.

Jaké jsou podmínky pro čerpání předdůchodu?

Nejdříve lze vstoupit do předdůchodu 5 let před věkovou hranicí potřebnou pro vznik nároku na řádný starobní důchod. Minimální souvislá doba pobírání předdůchodu je 24 měsíců (2 roky).

Nezbytnou podmínkou je mít odspořeno na smlouvě DPS alespoň 60 měsíců (5 let).

Naspořená celková částka na smlouvě DPS musí být alespoň v takové výši, aby splňovala podmínku měsíční výše výplaty předdůchodu.  Minimální výše měsíční výplaty musí odpovídat hodnotě 30 % vyhlášené průměrné hrubé mzdy pro daný rok k datu přijetí žádosti.

Je možné si zažádat o vyšší měsíční výplatu, v případě, kdy celková naspořená částka toto umožňuje.

Sociální a zdravotní pojištění

Stát po dobu vyplácení předdůchodu hradí zdravotní pojištění.

Po zpracování žádosti a zároveň s první výplatou Penzijní společnost automaticky informuje zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.

Co mám dělat, když nemám naspořeno?

Pokud na smlouvě nemáte naspořenou požadovanou částku, je možné vložit chybějící finanční prostředky na účet DPS i z jiných zdrojů a poté zažádat o vyplácení předdůchodu.

Zároveň je třeba zažádat u Penzijní společnosti o zaúčtování platby níže uvedeným formulářem.

Vyplněný formulář s Vaším vlastnoručním podpisem je třeba zaslat poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

Mám sjednanou smlouvu penzijního připojištění, mohu žádat o předdůchod?

O předdůchod je možné zažádat v případě, že máte sjednanou smlouvu doplňkového penzijního spoření (číslo smlouvy začíná „02“).

Pokud máte sjednanou smlouvu penzijního připojištění (číslo smlouvy začíná „00“), je možné tento typ smlouvy převést na doplňkové penzijní spoření.

Konkrétní informace Vám rádi poskytneme na naší Klientské lince 244 090 800 každý pracovní den od 8:00 do 18:00.

Je možné probíhající výplatu předdůchodu pozastavit?

Čerpání předdůchodu není možné pozastavit ani zrušit.