Přeskočit na: Obsah

Předdůchod

Zpět

Co je předdůchod?

 • Předdůchod je zvláštní formou výplaty z doplňkového penzijního spoření.
 • Na rozdíl od předčasného důchodu, který vyplácí stát, je předdůchod vyplácen z prostředků, které si klient sám naspořil v rámci doplňkového penzijního spoření.
 • Právo čerpat předdůchod je dané ze zákona.

Výhody předdůchodu

 • Vlivem zdravotních či jiných okolností můžete být nuceni ukončit zaměstnání dříve, než vám vznikne nárok na řádný starobní důchod vyplácený státem. Díky předdůchodu nebudete bez prostředků.
 • ​Nemusíte žádat o předčasný důchod, při kterém dochází k nevratnému krácení výše důchodu.
 • Po celou dobu trvání předdůchodu vám stát hradí zdravotní pojištění.

Jaké jsou podmínky pro čerpání předdůchodu?

 • Nejdříve lze vstoupit do předdůchodu 5 let před věkovou hranicí potřebnou pro vznik nároku na řádný starobní důchod.
 • Minimální souvislá doba pobírání předdůchodu je 24 měsíců (2 roky).
 • Nezbytnou podmínkou je odspořit na smlouvě DPS alespoň 60 měsíců (5 let).
 • Naspořená celková částka na smlouvě DPS musí být alespoň v takové výši, aby splňovala podmínku měsíční výše výplaty předdůchodu.
 • Minimální výše měsíční výplaty musí odpovídat hodnotě alespoň 30 % vyhlášené průměrné hrubé mzdy pro daný rok k datu přijetí žádosti.
 • V případě, že to vaše celková naspořená částka umožňuje, můžete si zažádat i o vyšší měsíční výplatu. 

Jak je to u předdůchodu se zdravotním a sociálním pojištěním?

 • Stát po dobu vyplácení předdůchodu hradí zdravotní pojištění.
 • Po zpracování žádosti a zároveň s první výplatou automaticky informujeme o čerpání předdůchodu zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.

Co dělat, když nemáte dostatečně naspořeno?

1. Vložte chybějící finanční prostředky na účet DPS
2. Vyplňte žádost o vyplácení předdůchodu: Žádost o výplatu dávky z doplňkového penzijního spoření
3. Ve formuláři je potřeba zatrhnout volbu "žádám o navýšení měsíčního příspěvku"
4. Formulář s úředně ověřeným podpisem je třeba zaslat poštou na adresu NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

Lze žádat o předdůchod se smlouvou penzijního připojištění?

 • Pokud máte sjednanou smlouvu penzijního připojištění (číslo smlouvy začíná „00“), je možné tento typ smlouvy převést na doplňkové penzijní spoření (číslo smlouvy začíná „02“).
 • V případě, že smlouva DPS bude splňovat podmínky pro výplatu předdůchodu (viz výše), můžete o ni zažádat.

Je možné probíhající výplatu předdůchodu pozastavit?

Čerpání předdůchodu není možné pozastavit ani zrušit.