Přeskočit na: Obsah

Změna údajů na smlouvě

Zpět

Jak nahlásit změnu?

Nejjednoduššeji přes portál MojeNN. Stačí kliknout a postupovat podle pokynů na obrazovce. Registrace do portálu je zcela on-line a zabere pár minut.​​​

Na portále si můžete změnit:

 • e-mail, telefon i kontaktní adresu
 • výši příspěvku, investiční strategii nebo zaměstnavatele
 • oprávněné osoby (u Penzijního připojištění) i určené osoby (u Doplňkového penzijního spoření)
 • zapnutí služby Daňové optimum bude na portálu dostupné od října. Do té doby můžete zažádat e-mailem nebo poštou.

Chcete raději změnu nahlásit e-mailem?

 • Pak od vás potřebujeme vyplnit tento formulář:  Žádost o změnu smlouvy.
 • Abychom měli jistotu, že jste to vy, žádost potřebujeme zaslat z e-mailu, který jste uvedli jako kontaktní při sjednání vaší smlouvy.
 • Ve smlouvě musí být sjednaný souhlas s elektronickou komunikací (souhlas můžete doplnit na Klientském portále Moje NN nebo zavoláním na Klientskou linku 244 090 800) 
 • E-mail s naskenovanou a vlastnoručně podepsanou Žádostí o změnu smlouvy nám zašlete na dotazy@nn.cz. Do předmětu e-mailu uveďte číslo vaší smlouvy.

(E-mailem nelze nahlásit změnu oprávněné/určené osoby.)

Změnu nám můžete nahlásit i poštou

 • V tom případě nám vlastnoručně podepsanou Žádost o změnu smlouvy zašlete na adresu: NN Penzijní společnost, Nádražní 344/25, 150 00, Praha 5.
 • V případě, že chcete měnit oprávněnou/určenou osobu, potřebujeme od vás úředně ověřený podpis (lze provést u notáře, na matrice, obecním úřadě nebo třeba Czech POINTu).

Máte datovou schránku?

 • Pokud je vedena na jméno vlastníka smlouvy, můžete nám žádost o změnu poslat na adresu: pm7eiyd

Pokud si nevíte rady, neváhejte se obrátit na Klientskou linku 244 090 800 a kolegové vám rádi pomohou. Jsou vám k dispozici každý všední den od 8-18 hod.

Jak změna probíhá?

Po úspěšném provedení změny vám vždy zašleme dokument Potvrzení o zaregistrování změny. Budete jej mít k dispozici také na klientském portálu MojeNN v sekci Zprávy a dokumenty.