Přeskočit na: Obsah

Změna údajů na smlově

Změna příjmení

Změnu příjmení můžete provést následujícími způsoby:

Po provedení změny Vám obratem zašleme Potvrzení o zaregistrování změny.

Změna trvalé adresy a korespondenční adresy

Změnu trvalé/korespondenční adresy můžete provést následujícími způsoby:

Po provedení změny Vám obratem zašleme Potvrzení o zaregistrování změny.

Potvrzení o provedené změně prostřednictvím servisního portálu MojeNN budete mít k dispozici ve Zprávách a dokumentech ve Vašem klientském portálu.

Změna telefonu a emailu

Změnu telefonního čísla/emailu můžete provést následujícími způsoby:

Po provedení změny Vám obratem zašleme Potvrzení o zaregistrování změny.

Potvrzení o provedené změně prostřednictvím MojeNN budete mít k dispozici ve Zprávách a dokumentech ve Vašem klientském portálu.

Změna výše měsíčního příspěvku

Změnu výše měsíčního příspěvku můžete provést následujícími způsoby:

Po provedení změny Vám obratem zašleme Potvrzení o zaregistrování změny.

Potvrzení o provedené změně prostřednictvím MojeNN budete mít k dispozici ve Zprávách a dokumentech ve Vašem klientském portálu.

Změna zaměstnavatele

Zavést příspěvek zaměstnavatele do Vaší smlouvy je snadné. Máte několik možností, jak postupovat:

Je nutné, aby žádost obsahovala tyto údaje:

  • Název zaměstnavatele
  • Adresa zaměstnavatele
  • IČO

Po provedení změny Vám obratem zašleme Potvrzení o zaregistrování změny.

Uvádíme také platební údaje pro zasílání příspěvků na smlouvu penzijního připojištění:
Číslo účtu:    5005004433/0800
Variabilní symbol:    číslo smlouvy
KS pro platbu účastníka:    0558
KS pro příspěvek zaměstnavatele:    3552 nebo 3558 
Specifický symbol:    rodné číslo (nepovinný údaj)

Změna oprávněné / určené osoby

Změnu oprávněné osoby ve smlouvě můžete provést následujícími způsoby:

Po provedení změny Vám obratem zašleme Potvrzení o zaregistrování změny.

Potvrzení o provedené změně prostřednictvím MojeNN budete mít k dispozici ve Zprávách a dokumentech ve Vašem klientském portálu.

Daňové optimum

Daňové optimum si můžete sjednat následujícími způsoby:

Po provedení změny Vám obratem zašleme Potvrzení o zaregistrování změny.

Potvrzení o provedené změně prostřednictvím MojeNN budete mít k dispozici ve Zprávách a dokumentech ve Vašem klientském portálu.