Přeskočit na: Obsah

O předdůchodu

Informace o předdůchodu

Předdůchod

O co se jedná?

Předdůchod je zvláštní formou výplaty z doplňkového penzijního spoření, jejímž cílem je umožnit lidem před důchodem překonávat potíže se sháněním a udržením zaměstnání. Stát po dobu trvání předdůchodu hradí zdravotní pojištění.

Kdy mám nárok na čerpání předdůchodu?

Čerpat předdůchod můžete v případě, že vám do důchodu zbývá pět a méně let a zároveň:

  • přispíváte na doplňkové penzijní spoření minimálně 60 kalendářních měsíců (započítává se i doba případného penzijního připojištění),
  • máte naspořeno dost na to, aby splátka předdůchodu dosáhla alespoň 30 % průměrné mzdy (lze vložit i dodatečné prostředky),
  • budete čerpat předdůchod minimálně po dobu dvou let.

Čerpání předdůchodu není možné pozastavit ani zrušit

Jak se liší předdůchod a předčasný starobní důchod?

Předdůchod v rámci doplňkového penzijního spoření

  • Vlastní naspořené prostředky můžete čerpat ještě před dosažením důchodového věku.
  • Započítává se do pojistné doby klasického starobního důchodu – penze se vám tedy nijak nekrátí.
  • Předdůchod musíte čerpat minimálně po dobu dvou let.

 

Předčasný starobní důchod (dle zákona o důchodovém pojištění)

  • Prostředky čerpáte z částky, která byla původně určena na váš klasický starobní důchod.
  • Budete mít nižší penzi – předčasný starobní důchod se nezapočítává do pojistné doby starobního důchodu.
  • Předčasný starobní důchod musíte čerpat minimálně po dobu tří let.

 

 

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí
předchozího kalendářního roku
39 306 Kč
Minimální měsíční splátka předdůchodu (dle zákona 30 % průměrné mzdy) 11 792 Kč*
Minimální hodnota úspor pro předdůchod 283 008 Kč*

 

* Zaokrouhleno na celé koruny

 

 


Paní Jana má dva roky do důchodu…

Paní Jana pracuje jako účetní v malé firmě a do důchodu jí zbývají ještě 2 roky. Zaměstnavatel se samozřejmě snaží šetřit náklady, ale práci na dohodu a neustále se zvyšující požadavky už paní Jana nemá zapotřebí.

Naštěstí si posledních 10 let spořila na penzijní připojištění částkou 1000 Kč měsíčně. S příspěvkem zaměstnavatele a státu celkem naspořila 283 500 Kč. Rozhodne se tedy pro předdůchod – musí jen přestoupit z Transformovaného fondu (bývalého penzijního připojištění) do některého z fondů doplňkového penzijního spoření a o předdůchod zažádat.

Protože paní Jana uvažuje jako účetní, rozhodne se pro předdůchod v minimální výši a po nejkratší možnou dobu (tj. 30 % průměrné mzdy v ČR – 11 792 Kč v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 2 let).