Přeskočit na: Obsah

Úmrtí

NN Orange Risk

Úmrtí

Jak postupovat v případě uplatnění nároku při úmrtí?

Pojistné plnění lze získat z následujících připojištění

  • Úmrtí
  • Smrt následkem úrazu
  • Onemocnění v konečném stádiu

Co je třeba udělat?

Vyplňte formulář:

  • Při úmrtí přiložte úředně ověřenou kopii úmrtního listu a lékařem potvrzenou příčinu úmrtí (např. lékařskou zprávu, pitevní protokol, apod.)
  • V případě, že obmyšlená osoba je nezletilá, je nutné doložit její úředně ověřený rodný list
  • V případě nehody, trestného činu či sebevraždy je nutné doložit policejní zprávu
  • Vše zašlete na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

Jak budeme postupovat po nahlášení nároku z pojištění smrti, smrti úrazem či onemocnění v konečném stádiu?

  • Ověříme váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami, případně si vyžádáme doplňující informace od Vás, Vašeho ošetřujícího lékaře nebo dalšího subjektu (např. spolky, asociace, orgány státní správy apod.).
  • Budeme vás informovat o výsledku šetření dopisem.
  • Pokud budeme moci poskytnout pojistné plnění, zašleme jej na váš účet nebo adresu do 15 dnů ode dne ukončení šetření, resp. od zaslání výše uvedené korespondence.

Nejčastější otázky a odpovědi
 

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.