Přeskočit na: Obsah

Životní pojištění a daně

Za jakých okolností splňuje pojistná smlouva životního pojištění podmínky pro uplatnění daňového odpočtu?

Podmínky pro uznání daňových výhod soukromého životního pojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 • V pojistné smlouvě musí být pojistník a pojištěný jedna a tatáž osoba.
 • Pojistná smlouva musí být sjednána pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití anebo se musí jednat o důchodové pojištění.
 • Pojistná smlouva musí být uzavřena minimálně na 5 let a zároveň platí, že konec pojištění musí být stanoven nejdříve v roce, ve kterém pojistník dosáhne 60 let.
 • Pokud je v pojistné smlouvě pevně sjednána pojistná částka pro případ dožití (typicky kapitálová životní pojištění), musí být tato částka stanovena pro pojistnou dobu od 5 do 15 let alespoň ve výši 40 000 Kč, pro delší pojistnou dobu alespoň ve výši 70 000 Kč.
 • Pojistná smlouva nesmí umožňovat provádění tzv. mimořádných výběrů z pojistné smlouvy.

Kolik činí odpočet?

 • Z daňového základu si pojistník může odečíst maximálně 24 000 Kč ročně za všechny smlouvy životního pojištění.

Další informace k daňové odečitatelnosti

 • Daňově odečitatelné je i investované mimořádné pojistné zaplacené pojistníkem.
 • Vyčíslená hodnota na daňovém potvrzení je součtem běžného a mimořádného pojistného zaplaceného za daný kalendářní rok, od kterého jsou odečteny poplatky za daňově neuznatelná připojištění.
 • Jednorázově zaplacené pojistné (na celou dobu trvání pojištění) je pro účely uplatnění nároku na daňový odpočet rozpočítáno na celou dobu trvání pojištění.
 • Příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, nelze odečíst od základu daně, ale jsou od daně z příjmů osvobozeny ze závislé činnosti až do celkové výše 50 000 Kč za rok v úhrnu plateb na penzijní pojištění/připojištění/doplňkové penzijní spoření a/nebo životní pojištění.

Základní lhůty pro odevzdání daňových přiznání

 • Klienti musí odevzdat svému zaměstnavateli potvrzení do 15. 2., pokud za něj zaměstnavatel podává roční zúčtování daně.
 • Osoby podávající daňové přiznání individuálně odevzdávají daňová přiznání do 1. 4.
 • Osoby, za které podává přiznání daňový poradce, odevzdávají daňová přiznání do 1. 7.

Pro klienty NN orange Risk

Klientský portál NN

Chci mít přehled a kontrolu.

Přihlásit se

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.