Přeskočit na: Obsah

Životní pojištění a daně

Připravili jsme jednoduchého průvodce důležitými podmínkami a termíny, který pomůže zvládnout daňové odpočty u životního pojištění včas a bez stresu.

Kdy je na daňové odpočty nárok?

 • Pojištěný musí být zároveň pojistníkem a z pohledu daně z příjmu i poplatníkem.
 • Výplata pojistného plnění je sjednána nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy.
 • K výplatě může dojít nejdříve v kalendářním roce, kdy klient dosáhne věku 60 let.
 • U smlouvy nesmí být sjednána možnost tzv. mimořádného výběru z podílového účtu.

Kolik činí odpočet?

 • Maximální částka, kterou lze odečíst ze základu daně za rok 2018 je 24 000 Kč. Tato maximální suma platí i v případě, že má klient více ŽP, u kterých mu vzniká nárok na daňový odpočet.
 • Příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, nelze odečíst od základu daně, ale jsou od daně z příjmů osvobozeny.
 • Vyčíslená hodnota na daňovém potvrzení je součtem běžného a mimořádného pojistného zaplaceného za daný kalendářní rok, od kterého jsou odečteny poplatky za daňově neuznatelná připojištění.

Od základu daně z příjmů lze odečíst pouze pojistné na pojištění v hlavních tarifech a následující pojištění

 • Invalidní penze
 • Připojištění smrti s klesající PČ (od roku 2010)
 • Pozůstalostní důchod
 • Připojištění smrti s konstantní PČ (od roku 2010)
 • Smrt nebo invalidita 3. stupně
 • Smrt nebo invalidita 3. stupně s klesající PČ
 • Smrt
 • Invalidita 3. nebo 4. stupně
 • Invalidita 3. nebo 4. stupně s klesající PČ
 • Zproštění od placení

Termíny odeslání daňových potvrzení Aegon

 • Potvrzení o pojistném zaplaceném pojistníkem na soukromé životní pojištění za rok 2018 bude Aegon klientům odesílat v období od 8. 1. 2019 do 31. 1. 2019.
 • Daňová potvrzení v elektronické podobě budou dostupná i online na portále AEGON Online – https://online.aegon.cz

Termíny důležité pro odevzdání daňových přiznání

 • Klienti musí odevzdat svému zaměstnavateli potvrzení do 15. 2. 2019 – podává-li za něj roční zúčtování daně zaměstnavatel.
 • Osoby podávající daňové přiznání individuálně odevzdávají daňová přiznání do 31. 3. 2019.
 • Osoby, za které podává přiznání daňový poradce, do 30. 6. 2019.

Příspěvek zaměstnavatele a daňové odpočty

Jak jsme již uvedli, klient nemůže zahrnout do svých daňových odpočtů příspěvek zaměstnavatele. Tento příspěvek je pouze osvobozen od daně z příjmů až do celkové výše 50 000 Kč za rok v úhrnu plateb na penzijní pojištění/připojištění a/nebo životní pojištění. Nově však zaměstnavatelům pojistitel vystavuje daňové potvrzení, kde je uvedeno, zda pojistná smlouva splňuje podmínky daňové uznatelnosti a rovněž potvrdí přesnou výší pojistného zaplacenou zaměstnavatelem, která daným podmínkám odpovídá. I nadále jsou zaměstnavatelé ze zákona povinni vést svoji vlastní evidenci v rámci účetnictví. Dokladem pro ně jsou výpisy z účtů a kopie pojistné smlouvy, které jim zaměstnanec předá. Daňové potvrzení pro zaměstnavatele je odesláno na adresu pojistníka.

Kdy je nárok na daňové potvrzení pro vašeho zaměstnavatele?

 • Pojistník má podepsaný dodatek k pojistné smlouvě o využívání daňových výhod.
 • Z dané pojistné smlouvy nebyl od roku 2015 provedený mimořádný odkup jednotek.
 • Na pojistné smlouvě jsou sjednaná pouze daňově uznatelná rizika, a nebo výše pojistného hrazena pojistníkem pokrývá poplatky za daňově neuznatelná rizika.
 • Pojistné hrazené zaměstnavatelem je správně identifikováno

V případě, že budete mít k zaslaným daňovým potvrzením jakýkoliv dotaz, nebo vám daňové potvrzení nepřijde, ačkoliv jste přesvědčeni, že na ně máte nárok, je tady pro vás Klientský servis Aegon na čísle 244 090 800 nebo na emailu dotazy@aegon.cz.

Rádi vám pomůžeme překonat "daňový shon", když se na nás s vašimi dotazy obrátíte.

Pro klienty NN orange Risk

Klientský portál NN

Chci mít přehled a kontrolu.

Přihlásit se

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.