Zkouška odborné způsobilosti

Organizátorem zkoušek je NN Finance, s.r.o., jenž je na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 8.7.2014 institucí oprávněnou k poskytování vzdělávacích programů zaměřených na dosažení odborné způsobilosti a je uvedena v příslušném seznamu těchto institucí vedeném Českou národní bankou. Účelem odborných zkoušek je zjistit, zda uchazeč splňuje odbornou způsobilost k výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí, stanovenou zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona a vyhláškou č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.