Přeskočit na: Obsah

Zkouška odborné způsobilosti

Životní pojištění

Organizátorem zkoušek je NN Finance, s.r.o., jenž je na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 8.7.2014 institucí oprávněnou k poskytování vzdělávacích programů zaměřených na dosažení odborné způsobilosti a je uvedena v příslušném seznamu těchto institucí vedeném Českou národní bankou. Účelem odborných zkoušek je zjistit, zda uchazeč splňuje odbornou způsobilost k výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí, stanovenou zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona a vyhláškou č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

Cena a termíny zkoušek

Praha Olomouc
14. 7. 2017 14. 7. 2017
4. 8. 2017 4. 8. 2017
8. 9. 2017 8. 9. 2017
6. 10. 2017 6. 10. 2017
3. 11. 2017 3. 11. 2017

Přihláška

Poplatek za absolvování zkoušky je pro všechny uchazeče stanoven ve výši 2.400,- Kč + DPH dle platné daňové legislativy za každý absolvovaný pokus. Za absolvovanou zkoušku se považuje i neomluvená absence na zkoušce v termínu, na který se účastník přihlásil. Poplatek za absolvování zkoušky uhraďte na účet 1172664422/0800.

Doplňkové penzijní spoření

Aktuálně není společnost NN Finance, s.r.o. akreditovanou osobou pořádající odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti osob oprávněných nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření podle zákona č. 427/2011 Sb. Zkoušky odborné způsobilosti zajišťuje společnost VECTOR Certifikace s.r.o.