Přeskočit na: Obsah

Depozitář

Od 1. června 2012 se správcem prostředků (tzv. depozitářem) ING Penzijního fondu stává Česká spořitelna.

Podrobné informace

Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. v paragrafu 88 odstavci 2 je depozitář definován jako banka se sídlem či pobočkou v České republice, která má v bankovní licenci povolenou činnost depozitáře. Zároveň však tato banka není součástí stejného koncernu jako nově vznikající penzijní společnost.

Tomuto požadavku náš současný depozitář ING Bank N. V. nevyhovuje, a tak ING Penzijní společnost, a. s. přistoupial k vypsání výběrového řízení, jehož se zúčastnily 4 bankovní subjekty. Vítězem se stala Česká spořitelna, která předložila nejlepší nabídku.

Nahraďte u čísla účtu stávající kód banky 3500 (ING Bank) bankovním kódem České spořitelny 0800.

Číslo účtu platné od 1. června: 5005004433/0800

V případě, že na Vaše penzijní připojištění přispívá i zaměstnavatel, informujte i jeho o změně bankovního kódu, aby zaměstnanecké příspěvky na Vaše penzijní připojištění mohly i nadále odcházet na správný účet.

V souvislosti se změnou bankovního spojení si prosím zkontrolujte celkové nastavení svých plateb a trvalých příkazů, aby odpovídalo níže uvedeným vzorům.

Identifikátory bankovních plateb účastníků

Příspěvek účastníka

Variabilní symbol (VS): číslo smlouvy dle registrace u fondu, event. rodné číslo – povinný údaj – 10 znaků
rodná čísla devítimístná se doplňují na 10 znaků nulou vlevo
Konstantní symbol (KS): 0558, 0138 – povinný údaj
Specifický symbol (SS): rodné číslo účastníka – nepovinný údaj

Příspěvek třetí osoby

Variabilní symbol (VS): číslo smlouvy dle registrace u fondu, event. rodné číslo – povinný údaj – 10 znaků (příklad: 0087654321)
rodná čísla devítimístná se doplňují na 10 znaků nulou vlevo
Konstantní symbol (KS): 0554 – povinný údaj
Specifický symbol (SS): rodné číslo účastníka – nepovinný údaj