Přeskočit na: Obsah

Klíčové výroční výsledky ING GROUP

10 let z pohledu klíčových výsledků

Rozvaha (v mld. EURO) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Vlastní kapitál 6 7 10 10 11 16 22 29 35 25
Celková aktiva 135 147 154 160 180 221 282 395 493 650
Aktiva ve správě
(v mld. EURO)
43 47 53 57 95 112 174 253 345 503
Tržní kapitalizace
(v mld. EURO)
5 6 11 10 14 22 32 50 58 83
Výsledky (v mld. EURO)  
Příjem z pojistných
operací
12 364 13 027 13 424 13 125 14 285 16 276 21 163 28 735 34 169 38 726
Příjem bankovních
operací
2 849 3 130 3 529 3 706 4 428 5 316 6 306 8 415 9 876 11 302
Životní pojištění 242 334 376 432 498 548 652 1 075 1 256 1 697
Neživotní pojištění 42 69 87 134 154 198 300 154 182 262
Pojistné operace
- ostatní
231 238 244 266 304 388 736 836 962 1 203
Bankovní operace 426 477 607 685 795 968 1 276 804 1 981 2 605
Dividenda z vlastních
akcií
-23 -27 -33 -44  
Výsledek před zdaněním
(v mld. EURO)
941 1 118 1 314 1 494 1 724 2 069 2 920 2 869 4 381 5 767
Provozní čistý zisk 714 830 921 1 045 1 202 1 507 2 180 2 103 3 229 4 008
Čistý zisk 714 830 921 1 045 1 202 1 507 2 206 2 669 4 922 11 984
Výsledky na 1 kmenovou
akcii
(nominální
hodnota 0,48 EURO)
 
Čistý provozní zisk 1,23 1,37 1,46 1,58 1,74 2,07 2,79 2,23 3,35 4,18
Čistý zisk 1,23 1,37 1,47 1,58 1,74 2,07 2,83 2,84 5,12 12,54
Čistý zisk před
zdaněním
1,23

1,37

1,46 1,58 1,74 2,07 2,83 2,84 3,67 5,12
Dividenda 0,55 0,58 0,63 0,68 0,75 0,91 1,04 1,25 1,63 2,25
Vlastní kapitál 10,64 11,39 14,92 14,45 15,12 21,25 26,59 30,42 35,81 26,08
Poměrové ukazatele (v %)  
ING Group  
Rentabilita vlastního
kapitálu (ROE)
7,8 8,7 8,6 10,6 12,1 11,5 12,0 8,3 10,3 12,2
Nárůst čistého
provozního zisku
4 16 11 13 15 25 45 -4 53 24
Ukazatel výnosu 45,3 41,9 43,4 43,0 43,2 43,9 36,9 43,9 44,4 43,9
Pojistné operace  
Rozdíl mezi růstem
pojistného a nákladů
(1) 2 9 4 -2 3 6 9 7 2
Podíl pojistného na 
životní pojištění na
celkovém pojistném (v %)
62 64 68 69 69 70 75 82 84 86
Kombinovaný ukazatel
neživotního pojištění
108 107 108 105 104 103 102 106 107 104
Bankovní operace  
Ukazatel BIS - ING Bank 9,86 10,25 10,90 11,12 11,07 10,89 10,77 10,86 10,38 10,75
Ukazatel Tier-1
ING Bank
(1) 5,98 6,18 6,59 6,79 7,57 7,13 7,14 7,02 7,22
Ukazatel efektivnosti 71,9 71,9 70,2 68,9 70,9 72,1 72,8 79,7 73,6 (2) 72,1 (2)
Zaměstnanci
(průměr - přepočteno
na plné úvazky)
49 317 50 646 49 030 46 975 52 144 55 988 64 162 82 750 86 040 92 650

(1) nejsou k dispozici (2) nezahrnuje ING Direct

Provozní výsledky (v mil. EURO)

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Provozní výsledek před
zdaněním
(v mld. EURO)
941 1 118 1 314 1 494 1 724 2 069 2 920 2 869 4 381 5 767
Čistý provozní zisk 714 830 921 1 045 1 202 1 507 2 180 2 103 3 229 4 008

Celková aktiva (v mld. EURO)

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Celková aktiva 135 147 154 160 180 221 282 395 493 650

Tržní kapitalizace (v mld. EURO)

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tržní kapitalizace (v mld. EURO) 5 6 11 10 14 22 32 50 58 83

Pro klienty

Jste u nás pojištěni?
Sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.