Přeskočit na: Obsah

02.07.2014

Akcie NN Group byly dnes uvedeny na burzu. Cena za jednu akcii byla stanovena na 20 eur.

Z oznámené ceny i objemu akcií vyplývá, že finanční prostředky, které z obchodování získá ING Group, dosáhnou 1,5 miliardy, hodnota samotné NN Group pak bude přibližně 7 miliard eur.
   
Z nabízených akcií bylo zhruba 94,8 % alokováno mezi holandské a mezinárodní institucionální investory a zhruba 5,2 % mezi drobné investory působící v Holandsku.  

Prodejem akcií v rámci této tranše se vlastnický podíl ING v NN Group sníží na 71,4 %. To je v souladu s  požadavkem Evropské komise, podle kterého má ING Group odprodat více než 50 % akcií NN Group do prosince 2015 a zbývající podíl do 31. prosince 2016.