Přeskočit na: Obsah

28.07.2011

ING IM nabízí jednoduchou možnost, jak profitovat z růstu 19 různých komodit

Jednoduchý způsob, jak investovat do aktuálního a dlouhodobého růstového trendu – do koše 19 různých komodit – nabízí nově ING Investment Management. Majetek investorů v ING komoditním fondu – ING (L) Invest Commodity Enhanced – aktivně řídí portfolio manažer, jehož cílem je dosahovat oproti srovnávacímu indexu vyšší výnosy.

Fond je veden v českých korunách se zajištěním proti měnovému riziku, a je tak vhodným nástrojem pro dlouhodobé investory, kteří spoří v domácí měně. Aktivní správa a vlastní postup (algoritmus) při obchodování vyvinutý v ING IM mu dává šanci růst rychlejším tempem než jeho srovnávací index, narozdíl např. od pasivně nastavených investičních certifikátů.

„Komodity jsou mezi českými investory populárním tématem a řada z nich nabízí mimořádné příležitosti i dlouhodobou perspektivu. Investice do nich je ale poměrně složitá. Proto jsme uvedli na náš trh fond, který investuje za klienta, rozkládá riziko mezi různá aktiva a aktivní správa mu umožňuje měnit složení majetku podle aktuálních trendů,“ zdůraznil Miloš Filip, člen představenstva a obchodní ředitel ING Investment Management.

Poptávku táhnou mladé trhy
Komodity rostou již šesté čtvrtletí v řadě, index Dow Jones UBS Commodity za poslední dva roky posílil o 39 %. Poptávku táhnou vedle oživení světové ekonomiky především rozvíjející se trhy (emerging markets). „Země jako je především Čína, už nejsou jen významnými producenty například kovů, ale zároveň se staly i významnými hráči na straně poptávky po komoditách,“ zdůraznil Miloš Filip. I díky tomu průměrný roční výnos z ropy přesáhl v posledních deseti letech 15 %. U kávy se přiblížil 17 %, u zlata 19 % a u mědi dokonce 20 %. Mezi další příčiny posilování cen patří skutečnost, že u některých komodit existují limity na straně nabídky – např. dostupných nerostných zdrojů je omezené množství a těžba dokáže reagovat na rostoucí poptávku se zpožděním několika let až desetiletí.

Ochrana proti inflaci
Kromě svého růstového potenciálu se komodity vyznačují ještě dvěma významnými přednostmi. Za prvé, mají při podobném dynamickém i rizikovém profilu jako akcie jiný cyklus cenového vývoje. Tím pádem jsou ideálním doplňkem akciového portfolia, protože snižují jeho riziko (když akcie klesají, neznamená to, že budou ztrácet i komodity - v poslední době tomu několikrát bylo právě naopak).
Za druhé, dojde-li v ekonomice ke vzestupu inflace, projeví se obvykle růstem cen komodit. „Komodity patří mezi velmi dobré pomocníky v boji proti inflaci, protože na rozdíl od akcií jsou jejich ceny poměrně úzce svázány s globální cenovou hladinou a očekávaným stavem ekonomiky,“ zdůrazňuje Miloš Filip.

Devatenáct komodit a aktivní správa
Samotný fond navíc omezuje své vlastní riziko diverzifikací mezi deriváty a certifikáty na ceny energií, vzácných a průmyslových kovů, potravin a hospodářských zvířat. Celkem jde o 19 konkrétních komodit.
Manažer portfolia se nespokojuje jen s pasivní investicí podle indexu Dow Jones UBS Commodity. Podle situace na trhu se rozhoduje mezi pasivním zachování nastavených poměrů a aktivními obchody ve prospěch aktuálních trendů. Strategie je vytvořená tak, aby využívala častého kolísání cen, které je pro komodity běžné. Podle zpětných testů od r. 2001 dosáhl fond díky této strategii průměrného ročního zhodnocení 9,17 %, o 5,22% více než jeho srovnávací index.

Návaznost na sektorová témata
Protože poptávka po komoditách, materiálech a energiích je mimořádně aktuálním tématem, navíc s dlouhodobou perspektivou, věnuje se této oblasti ING Investment Management již delší dobu. Nabídka nového fondu navazuje na dřívější uvedení na trh českých fondů zaměřených na energie a materiály.
„Z pohledu diverzifikace považujeme za ideální alokovat do komoditního fondu mezi 5 až 20 % dynamické části portfolia s investičním horizontem nejméně tří let. Ve skutečnosti ale může jít o investici mnohem dlouhodobější, neboť rozvoj mladých ekonomik a očekávaný mírný ústup od jaderné energie signalizují podporu vybraných částí komoditního trhu na řadu let. Kupříkladu u zemního plynu očekává Mezinárodní agentury pro energii v roce 2035 ve srovnání s dneškem více než dvojnásobnou poptávku,“ uzavírá Miloš Filip.