Přeskočit na: Obsah

01.06.2009

Rozšíření pojištění trvalých následků úrazu

Tuto rozšířenou pojistnou ochranu pro případ trvalých následků úrazu poskytuje ING Životní pojišťovna také k pojistným smlouvám (s výjimkou uvedenou dále), ve kterých bylo připojištění trvalých následků sjednáno některou z předchozích nabízených verzí (kódy připojištění 0004, 0014, 0114, U014). Toto podstatné rozšíření pojistné ochrany je k těmto smlouvám poskytnuto bez navýšení pojistného, a to počínaje 15.6.2009. 

K připojištění trvalých následků úrazu v pojistných smlouvách uzavřených před 1.6.2009 jsou přidány trvalé následky úrazu uvedené v Příloze ke zvláštním pojistným podmínkám, kterou si můžete otevřít zde. Příloha obsažená v daných pojistných smlouvách zůstává v platnosti rovněž (v několika málo případech následků úrazu, které jsou uvedeny v obou přílohách a jsou k nim uvedena rozdílná procenta pojistného plnění, platí vždy vyšší procento pojistného plnění).

Ke všem připojištěním trvalých následků úrazu poskytujeme navíc od 15.6.2009 také ujednání o progresivním plnění, a to i v případech, kdy v pojistné smlouvě toto ujednání nebylo. Progresivní plnění zaručuje, že v případě vážnějších trvalých následků úrazu bude vypláceno až 4x vyšší pojistné plnění než je sjednaná pojistná částka. Přesné znění ujednání o progresivním plnění si můžete přečíst zde.

Výše uvedené rozšíření pojistné ochrany v připojištění trvalých následků úrazu není poskytováno v případě některých specifických pojistných balíčků připravených na základě zadání konkrétních korporátních klientů ING Životní pojišťovny. Klienti, kterých se rozšíření pojištění týká, obdrží informaci o podrobnostech v dopise zasílaném k výročí jejich pojištění.