Přeskočit na: Obsah

27.03.2014

Fondy ING Smart dosáhly vloni zhodnocení 7,3 %

V celosvětovém měřítku byl rok 2013 pro investory příznivý. Přední světové centrální banky pokračovaly s uvolněnou měnovou politikou, která podpořila ekonomické oživení. Světové akcie dosáhly zhodnocení 22 %. Dařilo se většině sektorů. Naproti tomu v České republice vývoj zdaleka tak příznivý nebyl. Situaci na kapitálových trzích u nás ovlivňovala především Česká národní banka. Během celého roku držela úrokové sazby na historickém minimu (0,05 %), v listopadu pak intervencemi na devizových trzích silně oslabila domácí měnu s cílem snížit riziko deflace.

„Ve světovém měřítku se přes zřetelné rozdíly dařilo většině odvětví. Mírný propad o 1 % zaznamenaly naopak akcie v oblasti surovin. Nedařilo se ani akciím rozvíjejících se ekonomik, které klesly o 6 %,“ komentuje loňský vývoj Helena Lazosová, ředitelka marketingu a produktového vývoje ING Pojišťovny, a dodává: „Výkonnost fondů v České republice v roce 2013 zůstala povětšinou za očekáváním. Z tohoto pohledu je třeba výsledky fondů napojených na ING Smart považovat za příznivé. Přes obtížnou situaci v první polovině roku, umocněnou květnovým propadem na rozvíjejících se trzích, dosáhly fondy velice slušné průměrné výkonnosti na úrovni 7,3 %.“
 
Volba investiční strategie je na klientovi
Investiční životní pojištění zahrnuje vedle své primární funkce, kterou je pojištění pro případ smrti a dalších rizik, i možnost investovat pojistné do podílových fondů a finanční prostředky tak zhodnocovat. „Klient si může zvolit v zásadě tři investiční strategie – konzervativní s nižšími, ale jistějšími výnosy, vyváženou nebo dynamickou s možností výnosů vyšších, ale rizikovějších,“ doplňuje Lazosová. Každý přístup je navázán na konkrétní fondy, jež jsou rozděleny do skupin právě podle rizikovosti investic. Typ strategie by měl odpovídat povaze a zkušenosti klienta. „Dynamický přístup vyžaduje již určité investiční zkušenosti i ochotu přijmout riziko. V rámci této strategie klienti investují mimo jiné i do fondů rozvíjejících se trhů, které v roce 2012 zaznamenaly 10% růst, loni však naopak klesly. Díky výkonnosti dalších dvou fondů ale nakonec investice dynamických klientů rostly,“ popisuje konkrétní situaci Lazosová. Konzervativní a vyvážená investiční strategie je naopak určena lidem, kteří investování v rámci životního pojištění chápou jako benefit, který jim přináší menší, ale ve své podstatě jistější zdroj zhodnocení.