Přeskočit na: Obsah

10.02.2010

GE Money Bank a ING nabízí nové životní pojištění

Z dostupných průzkumů vyplývá, že většina lidí preferuje sjednání všech finančních produktů pokud možno u jedné finanční instituce. Rozšiřujeme proto naši širokou nabídku produktů určených pro spoření a investování a spolu s ING přicházíme se zcela novým konceptem životního pojištění reflektujícího potřeby bankovních klientů. V rámci něho nabízíme cenově výhodný produkt životního pojištění, s volitelnými balíčky připojištění, který lze jednoduše sjednat v rámci jediné schůzky s bankéřem,“ říká Daniel Kadaník, manažer spořicích a investičních produktů GE Money Bank.

„ING nabízí na českém trhu už 13 let investiční životni pojištění. Dosud jsme je distribuovali prostřednictvím vlastní obchodní služby a makléřských společností a od nynějška přicházíme s novým způsobem distribuce – bankopojištěním. Už v minulosti se nám spolupráce s GE osvědčila, proto jsme se rozhodli jít do spolupráce s pobočkovou sítí této banky i tentokrát. Věříme, že zjednodušený produkt, který kryje základní životní rizika a je nastaven podle požadavků klientů GE Money Bank, bude zajímavou novinkou na trhu,“ doplnil Jiří Běťák, ředitel Employee Benefits a bankassurance ING.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do fondů speciálně vytvořených pro účely tohoto produktu. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Produkt klientům nabízí připojištění zproštění od placení v základní ceně, platební prázdniny se zachováním pojistné ochrany, možnost bezplatně měnit parametry smlouvy nebo možnost částečných výběrů hotovosti bez sankcí.

Proces založení je velmi jednoduchý, klient volí pouze:

  • Kolik chce měsíčně platit – již od 300 CZK/měsíc
  • Pojistnou částku: 30.000 – 300.000 CZK
  • Délku pojištění: min. 5 let, max. do 65 let věku (vstupní věk 18–60 let)
  • Investiční strategii: 3 strategie – Velmi konzervativní, Balancovaná, Dynamická
  • Volitelný balíček připojištění pro pojištěnou osobu
  • Volitelný balíček připojištění pro děti

Rizikové životní pojištění

Úkolem pojištění je zmírnit finanční dopady v případě úmrtí živitele a zajistit finanční závazky pojištěného plynoucí z úvěrů všeho druhu. K základní pojistné ochraně mohou klienti volit balíčky připojištění dospělého nebo dítěte. Vstupní věk do pojištění je 18-60 let, minimální pojistná doba činí pět let. Pojistnou částku lze volit v rozmezí 300 000 Kč až 5 milionů Kč. Minimální měsíční pojistné je stanoveno na 300 Kč (včetně zproštění od placení).

Parametry balíčků připojištění

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv v téměř 50 zemích světa. Podle nejnovějšího žebříčku časopisu Fortune je ING z hlediska tržeb největší finanční institucí na světě.

GE MoneyBank se každoročně podílí na řadě charitativních projektů. Kromě dárcovství, podpory finančního vzdělávání, grantů a dobrovolnické práce GE Money podporuje konkrétní projekty renomovaných charitativních organizací formou Cause Related Marketingu. Příkladem je spolupráce s fondem UNICEF, na jehož konto GE Money Bank přispívá 50 korunami za každý založený účet Dětský Genius.


 

GE Money Bank je také odborným garantem projektu finančního vzdělávání Rozumíme penězům, který získal licenci MŠMT. Projekt vznikl z iniciativy GE Money Bank a je nedílnou součástí bankovní strategie odpovědného úvěrování. Cílem je zvýšit finanční vzdělání školáků a mladých rodin prostřednictvím specializované výuky na školách. Realizátorem projektu je občanské sdružení AISIS. Více o projektu najdete zde.

GE Money Bank je rovněž oficiálním partnerem Českého olympijského týmu. Fandit s námi zimní olympiádě ve Vancouveru 2010 či sledovat blogy českých reprezentantů můžete zde.

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Markéta Dvořáčková

tisková mluvčí GE Money Bank

tel: +420 724 356 358
e-mail: marketa.dvorackova@ge.com

Alexandra Gjurić

tisková mluvčí ING

tel: +420 257 473 290
e-mail: komunikace@nn.cz