Přeskočit na: Obsah

02.11.2009

ING Garance Plus

Nové životní pojištění funguje tak, že klient vloží pojistné, nejméně však 70 000 Kč, a pak už vlastně nemusí dělat nic. Pojistné je zaplaceno jednorázově a klient se dále nemusí o nic starat, nemusí si hlídat pravidelné měsíční platby a nemusí ani podstupovat posouzení zdravotního stavu. Po uplynutí pojistné doby v trvání 5 let bude vyplaceno 100 % počáteční hodnoty investice plus případné zhodnocení vložené částky.

Výhodou ING Garance Plus je bezesporu zavedení tzv. aktivní správy, což je mechanismus, který sleduje a reaguje na trendy a jehož výsledkem je maximalizace výnosu pro klienta. Konečná podoba produktu je konstruována tak, aby bylo možno rychle reagovat na případné výkyvy na finančním trhu „ING Garance Plus je určena všem od patnácti do osmdesáti let. Věříme, že osloví především ty, kteří mají úspory a chtějí, aby tyto peníze pracovaly a přinášely určitý zisk a zároveň se nechtějí pouštět do velkých rizik, která by se v dnešní, nevyzpytatelné době nemusela vyplatit,“ komentuje nový produkt v nabídce ING Viktor Kouřil, ředitel životního pojištění ING ČR / SR.

Tiskové informace:

Alexandra Gjurić, tisková mluvčí

tel.:

257 473 290

fax:  

257 473 555

e-mail:

komunikace@nn.cz