Přeskočit na: Obsah

20.04.2010

ING oznámila hospodářské výsledky za rok 2009 – čistý zisk ve výši 925 miliónů Kč

„Rok 2009 byl pro bankovní trh specifický. ING Group celkově prošla restrukturalizací, která vedla k řízenému snížení aktiv, rizika i nákladů. Aktivity banky v rámci České republiky byly zasaženy pouze v omezené míře, neboť ING věří v potenciál zdejšího trhu, a proto nebyla aplikována všechna globální opatření. Přesto se nám zde podařilo snížit rozvahu o 12 % a udržet počet pracovníků na úrovni roku 2008, a to při trvalém rozšiřování našeho klientského portfolia,“ uvedl na začátku dnešní tiskové konference týkající se hospodářských výsledků ING Bank pro rok 2009 Rolf-Jan Zweep, generální ředitel ING Bank ČR.

I když ING byla taktéž ovlivněna vnějšími podmínkami trhu a turbulence způsobily určité posuny, pokud jde o ziskovost některých produktů, i nadále se ukazuje, že produktový mix je dlouhodobě udržitelný. Obchodní model ING, založený na konzervativním poměru mezi úvěry a vklady, sehrál klíčovou roli v udržení a v určitých oblastech i zvýšení příjmů banky.

Mimo jiné je důležité zmínit, že rok 2009 byl zároveň nejúspěšnějším rokem z hlediska tradingových aktivit na finančních trzích díky pozitivní výnosové křivce, větším rozdílům mezi nákupními a prodejními cenami i dalším příznivým okolnostem pro obchodování.

„Jsme hrdí na to, že naše úvěrové portfolio se ukázalo být natolik silné a pevné, že jsme díky němu mohli vykázat pouze minimální zvýšení opravných položek na úvěrové ztráty, což je s ohledem na podmínky na trhu mimořádný úspěch. Naši klienti, i díky naší podpoře, dokázali přečkat finanční bouři lépe než průměr trhu,“ dodává Rolf-Jan Zweep.

Pokračující úspěch produktu ING Konto přispěl k celkovému zvýšení zisku. Zůstatek na tomto oblíbeném spořícím produktu vzrostl v roce 2009 o 30 %.

"Také v roce 2010 budeme cenným partnerem pro korporátní klienty a finanční instituce, nadále jim budeme nabízet řešení šitá na míru a celkově je hodláme podporovat v jejich podnikatelských aktivitách bez ohledu na momentální tržní podmínky. Jsem přesvědčen, že v budoucnu naši klienti najdou nové příležitosti a my jsme připraveni je podpořit. Díky naší znalosti místního prostředí a ve spolupráci s našimi experty v Amsterdamu a v Londýně jsme připraveni zajistit transakce s vysokou přidanou hodnotou,“ uzavírá Rolf-Jan Zweep.

Základní finanční údaje: 

V milionech Kč  2009  2008 Meziroční rozdíl
Celkový příjem 21041 124 +87%
Provozní náklady -881 -778  +13%
Zisk před zdaněním a opravnými položkami 1223 346  +253%
Čistý zisk 925 238  +289%
Meziroční změna hodnoty dluhopisových portfolií -110 200 n/a
Čistý zisk + Meziroční změna hodnoty dluhopisových portfolií 815 438 A+86%

Kontakty:
Zuzana Smolinsky
ING Commercial Banking
257 474 339, 602 204 835
zuzana.smolinsky@nn.cz 


 

Profil ING
ING je globální finanční instituce holandského původu, která v současné době nabízí služby v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví, správy aktiv a důchodového zabezpečení tak, aby co nejlépe splňovala potřeby a požadavky své široké klientské základny. ING si klade za cíl, aby své finanční služby dodávala svým klientům na základě jejich potřeb; s příkladným servisem, dostupností a za výhodných podmínek. Toto se pak odráží v její firemní misi: stanovit standard, jenž pomůže klientům řídit jejich finanční budoucnost.