Přeskočit na: Obsah

20.10.2014

ING Pojišťovna za klienty zaplatí pojistné a ještě jim vyplatí rentu. Jako jediná.

V České republice je téměř 200 tisíc plně invalidních důchodců (invalidita 3. stupně) a každoročně jich okolo 10 tisíc přibude. Výše vypláceného invalidního důchodu v tomto případě loni byla pouze 10 245 korun, tedy asi polovina průměrné mzdy. „V případě invalidity dochází k razantnímu propadu životní úrovně. Tu navíc předchází dlouhé období nejistoty, než úřady rozhodnou o vyplácení dávky. A samozřejmě je zde velká psychická zátěž,“ uvádí k problematice Helena Lazosová, ředitelka marketingu a produktového vývoje ING Životní pojišťovny. Proti takové situaci se však lze úspěšně chránit, a to sjednáním připojištění Zproštění od placení pojistného a tzv. renty.

„Platbu měsíčního pojistného dnes nabízí mnoho pojišťoven. V ING jsme ale jako jediní na trhu finanční ochranu rozšířili ještě o tzv. rentu, tedy o pravidelnou měsíční výplatu prostředků,“ doplňuje Helena Lazosová. V případě trvalých následků úrazu či nemoci, které vyústí v plnou invaliditu, ING Pojišťovna za klienta nejen zaplatí měsíční pojistné včetně příspěvku zaměstnavatele, navíc mu bude měsíčně vyplácet až 7 500 korun, a to až do věku 65 let. „Toto připojištění je takový produkt 2 v 1, který klientům pomáhá překonat těžkou životní situaci,“ upřesňuje Helena Lazosová a uzavírá: „Součástí produktové nabídky je i připojištění pro případ invalidity 3. stupně následkem úrazu. Toto unikátní připojištění má hned dvě konkurenční výhody. Tou první je krytí invalidity 3. stupně způsobené výhradně úrazem a tímto se jedná o vhodnou variantu pro klienty, kteří si ze zdravotních důvodů nemohou sjednat variantu krytí invalidity nemocí i úrazem. S tím souvisí i velmi příznivá cena tohoto připojištění. Druhou nespornou výhodou je výplata renty i po zániku připojištění až do 65 let věku pojištěného.“