Přeskočit na: Obsah

21.10.2013

ING Smart nově kryje všechny stupně invalidity

Inovace ING Smart nyní ještě lépe pokrývají možná rizika, která jsou pro klienty skutečně důležitá. „Sledovat potřeby klientů a na jejich základě zlepšovat služby i produkty je důležité pro jakýkoliv obor, pro oblast životního pojištění je to ovšem klíčové. Každý klient je jiný, má odlišný životní styl, je vystaven různým rizikům a tudíž má odlišnou představu o účelu životního pojištění. Základní myšlenkou ING Smart je proto poskytovat životní pojištění co nejvíce flexibilní. Každý rok tak přicházíme s novinkami, v nichž se odráží právě přání našich klientů,“ uvedla Helena Lazosová, ředitelka produktového vývoje a marketingu ING Životní pojišťovny. Základním účelem životního pojištění je chránit pojištěného před finanční tísní, která může vzniknout v souvislosti s nepředvídanými událostmi. ING Životní pojišťovna vylepšuje produkty pravidelně a letošní inovace se v rámci ING Smart zaměřují na oblasti související jak se zdravotními, tak pracovními riziky.

Připojištění pro tři stupně invalidity
Unikátní změnou ING Smart je možnost sjednat si připojištění všech tří stupňů invalidity. Původně životní pojišťovny umožňovaly pouze pojištění pro případ invalidity 3. stupně. ING Životní pojišťovna nyní nabízí možnost pojištění všech stupňů invalidity (1. – 3. stupně). V případě invalidity s diagnózou terminálního onemocnění nebo kvadruplegie, tedy ochrnutí všech čtyř končetin, navíc poskytuje progresi výplaty na 150 % pojistné částky. Připojištění zproštění od placení lze nově rozšířit o možnost sjednání renty, která klientovi umožní i nadále platit např. penzijní připojištění a zachovat si tak výši cílové naspořené částky.


Připojištění pracovní neschopnosti nově s bonusem
Dlouhodobější nemoc nebo úraz mohou způsobit nezanedbatelný výpadek příjmů. ING Smart umožňuje toto riziko zmírnit prostřednictvím připojištění pracovní neschopnosti. Novinkou je zavedení bonusu pro klienty, kteří včas nahlásí svou pojistnou událost, a to ve výši 25 % ze sjednané pojistné částky za prvních 28 dní.

Odměna pro věrné klienty
ING Životní pojišťovna odměňuje své dlouhodobé klienty a vedle pravidelných produktových vylepšení jim nově přináší také bonus za věrnost. V rámci věrnostního programu jim za každých deset let vrátí 10 % pojistného, které zaplatí na připojištěních.

Pojištění ING Smart bylo pro svou flexibilitu v uplynulých letech oceněno titulem Životní pojištění roku 2011 a 2012 v soutěži Fincentrum Banka roku.