Přeskočit na: Obsah

30.07.2010

ING uvádí novou komunikační strategii

Nový komunikační koncept vznikl po mnoha výzkumech, ve kterých se ING mj. klientů ptala, jak by s nimi měly finanční instituce mluvit a co aktuálně v komunikaci nejvíce postrádají. I díky těmto podnětům mohla vzniknout zcela nová komunikační strategie.

Komunikační kampaň je postavena na myšlence, že bez všech potřebných informací se dobré finanční rozhodnutí udělá těžko. Nosným kreativním elementem nové strategie a celé komunikační kampaně je dílek puzzle, který symbolizuje onu chybějící informaci.Všechny informace-dílky prostě musí do sebe zapadnout, musí být tedy jasné a srozumitelné, a hlavně nesmí nic chybět.

ING poskytuje komplexní informace, díky kterým se naši klienti umějí sebevědomě rozhodnout..S novou strategií se můžete setkat nejen v televizních spotech, ale i v tištěných médiích.

Zároveň ING připravila na svých internetových stránkách vzdělávací animované spoty aneb jak chytře spořit a investovat. Videa jsou rozdělena do celkem 4 kategorií: životní pojištění, penze, investice a spoření. Klient si tak vybere oblast, která ho zajímá, a díky spotům získá vhled do toho, jak jednotlivé produkty fungují a k čemu jsou dobré. Na základě těchto informací se pak může sám a aktivně rozhodnout o svých financích. A pokud se chce dozvědět ještě více nebo má nějaké další otázky, může kontaktovat poradce ING, který jeho rozhodování podpoří svými znalostmi a zkušenostmi.

Získejte s ING pocit finančního sebevědomí a jistoty, že vaše rozhodnutí jsou správná.

Tiskové informace

Daniela Velová

ING

T  +420 257 473 290
F +420 257 473 555
E komunikace@nn.cz