Přeskočit na: Obsah

17.02.2009

ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové podpořil již více než sto šedesát projektů během čtyř let

Finanční prostředky jsou rozdělovány především mezi organizace nebo jednotlivce, kteří svými projekty podporují integraci dětí umístěných v ústavní péči mezi děti z úplných rodin, nebo nějakým způsobem rozvíjejí jejich talent či vzdělání. O grant však mohou požádat také náhradní rodiče – pěstouni, aby dětem umožnili například účast na letním táboře, na který by jim bez podpory ING Wholesale Banking Fondu Nadace Terezy Maxové chyběly peníze.

„Obvykle máme na jedno grantové kolo zhruba dvacet pět žadatelů. Pro členy grantové komise je velice těžké rozdělit určitou částku, ačkoli ne malou, mezi takový počet žádostí,“ říká Zuzana Kalabová, ředitelka marketingu a komunikace ING Wholesale Banking. „Proto jsme si již na začátku vzniku Fondu stanovili určitá kritéria, podle kterých peníze rozdělujeme. Pokud některý žadatel nesplňuje naši filozofii, jíž je podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit, nemůžeme mu v poskytnutí grantu vyhovět,“ dodává.

Jedním z projektů, který ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové v roce 2008 podpořil, byly Jarmarky pro šikovné ručičky. Ten předává dětem z dětských domovů hravou formou zkušenosti ze světa podnikání a připravuje je na samostatný život. Rozvíjí u dětí chuť pracovat, přemýšlet a tvořit. Zapojené domovy obdrží grant na výtvarný materiál, děti se zúčastní školení prodejních dovedností a následně tvoří své výrobky. Celý projekt uzavírají prodejní Jarmarky pro šikovné ručičky, na kterých děti zúročí své získané dovednosti.

ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové za dobu své existence podpořil již více než 160 projektů a v grantových kolech přerozdělil přes 6 700 000 korun. Více informací o cílech, aktivitách a grantových kolech naleznete na www.ingwbf.cz.

ING Wholesale Banking
+420 257 473 111

wholesale.banking@nn.cz