Přeskočit na: Obsah

25.09.2008

Jihomoravský kraj nejúspěšnější v udržení absolventů

Jihomoravský kraj má podle Vojtěcha Bendy všechny předpoklady pro udržení dosavadního vysokého přílivu zahraničních investic a vysoká úroveň kvalifikace pracovní síly dává tušit, že ekonomická role tohoto kraje a s ní i relativní ekonomická úroveň v následujících letech poroste. Z hlediska dlouhodobého vývoje a vyšší orientace na znalostní ekonomiku v budoucnu představuje pozitivní signál jak relativně vysoký podíl výdajů na vědu a výzkum (na celkových výdajích se podílí významně podnikatelský sektor 45 %, vláda 25,6 % a školství 29,2 %), tak vysoká schopnost „retence“ vysokoškolsky vzdělaných lidí (o čemž vypovídá relativně vysoká míra efektivity migrace vysokoškoláků). Vysoká koncentrace velkých podniků se v následujících letech nepochybně projeví rostoucí poptávkou po vyšší kvalitě služeb finančního sektoru, což skýtá možnosti „připraveným“, zvlášť v době současných turbulencí na finančním trhu.

Vojtěch Benda
ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@nn.cz

Kontakty:

Zuzana Kalabová
ING Wholesale Banking
257 474 339, 602 204 835 
E-mail: zuzana.kalabova@nn.cz

Viola Baštýřová
Stance Communications
224 810 809, 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz

Profil ING

ING Wholesale Banking poskytuje služby korporátního bankovnictví především velkým společnostem a finančním institucím. Mimo běžných služeb, jako jsou poskytování bankovních úvěrů, platební styk, řízení hotovosti a „treasury“ produktů, poskytuje ING Wholesale Banking specifické bankovní řešení v oblasti korporátního financování, leasingu, strukturovaných finančních produktů, komerčního financování (factoring) a dále poskytuje specifické služby jak privátním společnostem, tak i společnostem působícím na kapitálových trzích.

V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíli ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.