Přeskočit na: Obsah

19.03.2015

Klienti ING Životní pojišťovny si loni snížili základ daně o 1,4 miliardy korun

Klienti ING Životní pojišťovny si za loňský rok snížili základ daně o 1,4 miliardy korun. Průměrná částka pro daňový odpočet činila 6 721 korun, což odpovídá úspoře 1 008 Kč na osobu. „Poskytování příspěvků na životní pojištění jako zaměstnanecký benefit zaznamenává dlouhodobý zájem a z našeho průzkumu vyplývá, že patří mezi devět nejčastěji poskytovaných zaměstnaneckých benefitů. Zajímavou motivací pro firmy je beze sporu i státní podpora tohoto produktu,“ doplňuje Renata Mrázová, generální ředitelka ING Životní pojišťovny. Maximální úleva na životní pojištění činí 1 800 Kč, tedy 15 % z nejvyšší možné celkové daňově odečitatelné částky 12 000 Kč.

K 1. lednu 2015 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů, která zpřísnila podmínky využívání daňových úlev ze životního pojištění. Klient se musí rozhodnout, zda i nadále stojí o daňový odpočet a přijde o možnost předčasného výběru peněz, nebo preferuje předčasné výběry za cenu ztráty daňového zvýhodnění. „Naši klienti ve většině případů volí zachování daňové uznatelnosti, protože si dobře uvědomují výhody, které jim tento režim nabízí,“ uzavírá Mrázová.


23. března 2015 dojde k přejmenování ING Životní pojišťovny a ING Penzijní společnosti na NN.
Změna názvu uvedených společností je důsledkem procesu postupného oddělování pojišťovací části ING od ING Group. Pro ING Bank se nic nemění, ta bude i nadále působit pod svou stávající značkou. Nový název pojišťovací části odkazuje k původnímu označení Nationale-Nederlanden, pod kterým společnost v historii působila a dodnes v některých zemích působí. V roce 1992 pod tímto názvem dokonce vstoupila na český trh jako první zahraniční pojišťovna.