Přeskočit na: Obsah

18.09.2012

Na trh přichází novinka – připojištění pro případ závažných onemocnění, které při pojistné události nezaniká

„Dosud připojištění pro případ závažných onemocnění s pojistnou událostí zanikalo, to se však nyní mění. Novým modelem, kdy pojistnou částku lze čerpat po částech až do vyplacení její plné hodnoty, vycházíme vstříc potřebám klientů mít flexibilní produkt,“ vysvětluje novinku Marcela Pekárková, manažerka produktového oddělení ING Životní pojišťovny.

Diagnózy, které připojištění pro případ závažných onemocnění kryje, se odlišují podle závažnosti. Podle toho je pak odstupňované i plnění. V případě vyplacení 10 % pojistné částky (méně závažné choroby), klientovi stále zbývá 90 %. Pokud pak následně onemocní nějakou další nemocí, připojištění nezaniká, ale procenta se vypočítávají už jen ze zbylých 90 %. To se zároveň vztahuje i na pojistné.

Připojištění pro případ závažných onemocnění i rakoviny

ING Životní pojišťovna nově nabízí výběr ze dvou připojištění, a to pro případ rakoviny a pro případ i dalších závažných onemocnění včetně rakoviny. „Závažné onemocnění znamená pro nemocného, ale i jeho rodinu, značnou finanční zátěž. A to nemluvíme jen o nákladech spojených s  léčbou, rehabilitací, ale i pokrytí základních potřeb pro zajištění chodu domácnosti. Během nemoci se rodina může dostat do úzkých, protože nemocenské dávky představují jen zlomek mzdy,“ uvádí Marcela Pekárková. ING Životní pojišťovna navíc neomezuje výplatu pojistné částky pouze na nová onemocnění, ale kryje i takové onemocnění, které se může opakovat.

Připojištění téměř 70 diagnóz včetně nepropuklé rakoviny

Připojištění pro případ závažných onemocnění ING Životní pojišťovny kryje celkem 67 diagnóz. Součástí jsou nejen nádorová onemocnění a turistické nemoci, ale například také infarkt, mozková mrtvice, encefalitida, borelióza či žloutenka. Unikem tohoto produktu je však připojištění rakoviny in situ, neboli nepropuklé rakoviny, která se po diagnóze již dále nešíří, a u pacienta lze očekávat plné uzdravení. Zajímavostí je i krytí onemocnění v terminálním stádiu, tedy takového, které je postupující, nevyléčitelné a jehož prognóza je počítána v několika měsících. V tom případě je vyplaceno klientovi dokonce 150 % pojistné částky.
Připojištění pro případ rakoviny je zaměřeno na diagnózu rakovina. I tento produkt hradí stadium in situ a terminální fázi, což není na trhu obvyklé.

Začínají si Češi uvědomovat výhody pojistné ochrany?

Podle průzkumu ING Životní pojišťovny je mezi Čechy nejčastějším důvodem sjednání připojištění závažných onemocnění zajištění rodiny (57 %), celkem 46 % Čechů pak zmínilo potřebu finanční nezávislosti. Češi však nepojišťují jen sebe, myslí také na své potomky a za ideální dobu pro sjednání pojištění dětí považují dobu narození dítěte (odpověděla třetina respondentů). Podle průzkumu není důležité jen pojištění samotné, ale také počet diagnóz, na které se vztahuje. „Výsledky průzkumu ukazují, že si Češi uvědomují význam životního pojištění a ochrany, kterou jim poskytuje. Jejich podpojištěnost však zatím stále svědčí o opaku - ve srovnání se západním evropským trhem je průměrné pojistné zhruba třetinové,“ uzavírá Marcela Pekárková.

Výhody ING připojištění závažných onemocnění

  • Nejširší připojištění závažných nemocí na českém trhu – kryje 67 diagnóz včetně rakoviny
  • Při pojistné události pojištění nezaniká, dokud není vyplaceno 100 % pojistné částky
  • Jediné pojištění rakoviny in situ (nepropuklé rakoviny)
  • Vyplacení pojistného plnění již v okamžiku diagnózy
  • Bonus 50 % pojistné částky při terminálním stádiu onemocnění
  • Možnost výběru ze dvou variant připojištění

O průzkumu

Průzkum pro ING Životní pojišťovnu realizovala nezávislá výzkumná agentura Factum Invenio. Dotazování probíhalo on-line formou ve dnech 7. až 14. prosince 2011. Průzkumu se zúčastnilo celkem 500 respondentů ve věku od 18 do 65 let.