Přeskočit na: Obsah

13.05.2008

Nové webové stránky ING Wholesale Banking Fondu Nadace Terezy Maxové

„ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové funguje již déle než tři roky a díky tomuto Fondu jsme společně podpořili již více než sto dvacet projektů. Jelikož se jedná o úctyhodné číslo, vznikl tak úmysl založit webové stránky ING Wholesale Banking Fondu Nadace Terezy Maxové. Chceme seznámit širokou veřejnost a ostatní zapojené subjekty nejen s činností Fondu a s konkrétními projety, které jsme podpořili, ale také prezentovat transparentnost rozdělování grantů, jenž je jedním z hlavních důvodů, proč si ING Wholesale Banking vybrala právě Nadaci Terezy Maxové, “ říká Zuzana Kalabová, ředitelka marketingu a komunikace ING Wholesale Banking, a dodává: „Cílem Fondu však není jen podpora ústavní péče či pěstounských rodin, ale také prevence, která je nezbytnou součástí zařazení znevýhodněných zpět do přirozeného rodinného prostředí.“

Stránky www.ingwbf.cz byly představeny 13. května na setkání s médii v Creperii Aux Clochettes. Exkluzivními hosty tohoto setkání byli Miloš Nguyen a Josef Trnka, kteří vyrůstali v dětském domově a dnes úspěšně studují. Jsou proto konkrétními příklady efektivní a dobře fungující podpory ING Wholesale Banking Fondu NTM. „Podle našich výzkumů se pouze necelému procentu (0,7 %) dětí, které vyrůstaly v dětském domově, podaří vystudovat vysokou školu,“ upřesňuje Terezie Sverdlinová, ředitelka PR a komunikace Nadace Terezy Maxové. „Miloš studuje prvním rokem Metropolitní univerzitu Praha a navíc je dětským šéfredaktorem časopisu pro dětské domovy Zámeček. Josef, který pracoval v několika neziskových a charitativních organizacích, se díky grantové pomoci mohl zúčastnit rekvalifikačního kurzu, který mu pomohl stát se odborným ošetřovatelem pro práci s lidmi s těžkým fyzickým a mentálním postižením. Dnes ukončuje další kurz, po jehož skončení bude moci pracovat jako asistent pedagoga,“ doplňuje Terezie Sverdlinová

ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové byl založen v roce 2005. Cílem Fondu je podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit dětí vyrůstajících v dětských domovech nebo v pěstounské péči. Grantová komise rozděluje třikrát ročně příspěvky, které jsou tvořeny jak darem od společnosti ING Wholesale Banking, tak i příspěvky zaměstnanců a klientů banky. Další informace naleznete na webových stránkách ING Wholesale Banking Fondu Nadace Terezy Maxové na adrese www.ingwbf.cz.

Kontakty:

Zuzana Kalabová
ING Wholesale Banking
257 474 339, 602 204 835
zuzana.kalabova@nn.cz

Viola Baštýřová
Stance Communications
224 810 809, 776 210 599
viola.bastyrova@stance.cz


Profil ING

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.