Přeskočit na: Obsah

06.01.2011

Obchodní služba ING má nové obchodní ředitele a ředitele obchodu pro strategii a HR

„Obchodní služba je jedním z našich nejvýznamnějších distribučních kanálů a my se jí snažíme poskytovat co nejlepší podporu a servis. Rozdělení služby na dvě části, z nichž každá bude řízena jedním ředitelem, považuji za krok správným směrem, který bude znamenat nejen užší kontakt a spolupráci mezi ředitelem a jednotlivými agenturami, ale zároveň i větší flexibilitu v řízení. Věřím, že nejen díky těmto strategickým změnám bude naše obchodní služba i nadále pokračovat v  dosahování vynikajících obchodních výsledků,“ uvedlDušan Quis, generální ředitel obchodu ING ČR/SR.

Alena Pomahačová začínala v ING v roce 1997 jako poradce pro finanční plánování a postupně se vypracovala přes pozice unit manažerky a agenturní ředitelky až na pozici obchodní ředitelky. Alena Pomahačová je absolventkou Podnikatelské fakulty VUT Brno. Je vdaná a má tříletého syna. Mezi její koníčky patří zpěv, jízda na kole a  lyžování.

Luboš Urban nastoupil do ING v roce 2006 jako unit manažer a již o tři roky později se stal agenturním ředitelem ING v  Plzni. Při studiích na VŠE se podílel na vzniku a rozvoji vzdělávací společnosti Tutor, zejména v divizi korporátního vzdělávání. Ve volném čase rád sportuje a užívá si společnosti svých přátel.

Dušan Šemrinec nastoupil do ING v roce 2002 na  pozici tréninkového manažera pro distribuční kanály a centrálu. S  přestávkou v letech 2003-2005, kdy se věnoval nezávislé konzultační činnosti pro General Motors Southeast Europe a rozvoji neziskové organizace Centrum pro filantropii v Bratislavě, zde pracuje dodnes. Od  roku 2006 zastává funkci HR manažera pro obchod v ING Životná poisťovňa, a v letech 2008-2009 vedl slovenskou obchodní službu jako obchodní ředitel. Vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě, Fakultu hospodářské informatiky. Je ženatý, má dvě děti a svůj volný čas tráví s  rodinou a fotografováním.