Přeskočit na: Obsah

02.03.2009

Počet zákazníků ING ČR vzrostl za loňský rok o téměř 150 000

V roce 2008 retailová část společnosti ING i přes obtížnou ekonomickou situaci prosperovala. U většiny hlavních ukazatelů – počet smluv, předepsané pojistné i aktiva ve správě – společnost zaznamenala růst. Zejména pak významně vzrostl počet klientů a více než dvojnásobně narostla aktiva ve správě ING Konta.

Retailová část ING ČR (životní a zdravotní pojištění, penzijní fond, podílové fondy, spořící účty a hypotéky) v roce 2008 zaznamenala 28% nárůst aktiv ve správě, celková částka tak přesáhla 103 miliardy Kč. Také počet zákazníků se zvýšil o 17 % a ke konci roku mělo u ING uzavřenu smlouvu přes milion klientů. Noví klienti uzavřením smlouvy s ING prokázali důvěru ve stabilitu této společnosti a ještě více upevnili její pozici na trhu.

Čistý zisk společnosti dosáhl 765 milionů korun, což znamená meziroční pokles o 31 %. Celkové výsledky tak ovlivnil nepříznivý vývoj na finančních trzích v roce 2008 a nižší poplatky za správu klientského portfolia.

Celkové výsledky retailové části ING (podle mezinárodních účetních standardů)*

 

2007 2008 Meziroční změna

Aktiva ve správě (ING Konto)

20 680

46 160

123 %

Aktiva ve správě (ING Fondy)

9 045 

4 637

-49 %

 * v mil. Kč

„Důležitou zprávou pro mě je, že základní provozní ukazatele rostou i přes to, že přehodnocení portfolia způsobilo pokles zisku společnosti,“ zhodnotila výsledky Alexis George, generální ředitelka ING ČR/SR. „Těší mě, že mohu konstatovat, že ING dokázala překonat mnohé nástrahy a ukázala svoji sílu,“ dodala.

ING Životní pojišťovna

Na konci roku 2008 vzrostl počet smluv o 5,5 %. Předepsané pojistné ING Životní pojišťovny činilo na konci roku 2008 částku 7,88 mld. Kč, a dosáhlo tak 1% nárůstu oproti stejnému období předešlého roku.
Celková aktiva vzrostla o 3 % a ke konci roku 2008 byla jejich výše 34,87 mld. Kč.

Výsledky ING Životní pojišťovny*

2007 2008 Meziroční změna

Aktiva ve správě 

19 337

21 076

9 %

Počet smluv

465 624

508 750

9 %

Aktiva celkem

19 261

22 193

15 %

 * v mil. Kč

Podíl ING Životní pojišťovny na trhu životních pojišťoven činil na konci třetího čtvrtletí 2008 (poslední dosud zveřejněné měření) 13,8 %. ING si tak udržela druhé místo na trhu životních pojišťoven.

ING Penzijní fond

ING Penzijní fond byl v roce 2008 nejvýkonnějším subjektem skupiny ING ČR. Oproti předchozímu roku získal více klientů i smluv. K 31. prosinci 2008 ING Penzijní fond napočítal více než půl milionu uzavřených smluv, což je o 9 % více než v předchozím roce. Růst počtu klientů i uzavřených smluv se promítl do výše aktiv ve správě, která vzrostla o 9 % a ke konci roku činila 21,07 mld. Kč. Taktéž částka celkových aktiv se zvýšila o skvělých 15 % na 22,19 mld. korun.

Výsledky ING Penzijního fondu*

2007 2008 Meziroční změna

Předepsané pojistné

7 248

7 884 

8,7 %

Aktiva ve správě

31 684

31 188

-1,6 %

Počet smluv

410 410

432 663

5,5 %

Aktiva celkem

33 802

34 870

3,0 %

* v mil. Kč

ING Konto a ING Fondy

ING Konto hlásí i nadále výsledky, které vysoce předčily očekávání. Již v roce 2007 aktiva ve správě ING Konta vzrostla meziročně o 105 %, rok 2008 znamenal další nárůst o neuvěřitelných 123 %. Výše aktiv ve správě ING Konta se tak blíží 50 mld. korun.
O úspěších ING Konta svědčí obhájení vítězství v soutěži Zlatá koruna v kategorii „Účet“. V soutěži 260 finančních odborníků hodnotí nabídky finančních společností a vybírají ty nejlepší produkty.
Zlato si ze soutěže za rok 2008 odneslo také ING Penzijní připojištění a podílový fond ING (L) InvestInvest Energy; podílový fond ING (L) Invest Materials letos získal stříbro.

Aktiva ve správě ING Fondů za rok 2008 poklesla o 49 %, i tak s sebou jejich výše (4,63 mld. Kč) nese optimismus a slibuje dobré časy.

Výsledky ING Fondů a ING Konta*

2007 2008 Meziroční změna 

Aktiva ve správě 

80 758

103 072

28 %

Počet klientů 

867 629

1 013 761

17 % 

Čistý zisk

1 123

765

-31 %

* v mil. Kč

Rok 2008 byl v ING ČR také ve znamení zlepšování zákaznických služeb a mezi novinkami se objevilo např. rozšíření internetového bankovnictví na podílové fondy či zavedení elektronického podpisu.

Ani v loňském roce společnost ING ČR nezapomněla na děti a pokračovala v úspěšném programu ING Chances for Children. V rámci tohoto programu se tak např. konal již 8. ročník Tulipánového dne, tedy oslav dětských pacientů Fakultní nemocnice v Motole. Společnost také již tradičně podpořila UNICEF. Sami zaměstnanci se zúčastnili hned několika dobrovolnických aktivit věnovaných nemocným dětem.

Společnost ING ČR také po vzoru holandské centrály ING Group přijala aktivní opatření, která jí pomohou překlenout období obtížné ekonomické situace. Cílem těchto opatření je omezit nejistotu z budoucnosti, snížit možná rizika a náklady a zlepšit zaměření společnosti. Tyto kroky společnosti pomohou přizpůsobit se novému prostředí a posílit její pozici nejen směrem ke konkurentům, ale především směrem k trhu.


***
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv ve více než 50 zemích světa. Podle nejnovějšího žebříčku časopisu Fortune je ING z hlediska tržeb největší finanční institucí na světě.