Přeskočit na: Obsah

07.09.2011

Pojišťovací část ING ČR dosáhla ve druhém čtvrtletí 2011 čistého zisku ve výši 613 milionů korun

Pojišťovací část ING ČR (zahrnující ING Životní pojišťovnu, ING Penzijní fond a ING pojišťovnu, která nabízí soukromé zdravotní pojištění) dlouhodobě vykazuje stabilní výsledky a nejinak tomu bylo i v první polovině letošního roku. Aktiva ve správě se navýšila o 2 %, celková částka tak dosahuje necelých 60 miliard korun a společnost aktuálně registruje téměř 800 000 klientů. Čistý zisk společnosti v prvním pololetí činil 613 milionů korun. „ING Pojišťovna dlouhodobě vykazuje relativně stabilní hospodářské výsledky, což je zárukou pro klienta, že ING je zdravá a silná společnost a že si zvolil toho správného finančního partnera,“ uvedla k výsledkům Renata Mrázová, generální ředitelka ING Pojišťovny ČR/SR.
Celkové výsledky pojišťovací části ING (podle lokálních účetních standardů)*

Q2 2010 Q2 2011 Meziroční změna
Aktiva ve správě 58 144 59 477 2 %
Počet klientů 816 913 795 356 -3 %
Čistý zisk 724 613 -15 %

* v mil. Kč
Nárůst aktiv lze považovat za důsledek jak mírného oživení ekonomiky, tak zejména opatření, ke kterým ING letos přistoupila. Mírný pokles čistého zisku je pak důsledkem především vysokých investic na restrukturalizaci společnosti a implementaci projektu Solvency II. „V současné době je naším cílem především zefektivnění provozu pojišťovny, což s sebou přináší nemalé náklady. Očekáváme však, že právě tyto investice nám v budoucnosti zajistí úspory a tento krok se tak vyplatí,“ dodala Renata Mrázová.

 

 

ING Životní pojišťovna

ING Životní pojišťovna dosáhla v prvním pololetí letošního roku předepsaného pojistného ve výši 2,66 miliardy Kč, což představuje meziroční navýšení o 2 %. Aktiva ve správě pak dosáhla částky 34,4 miliardy korun. I přes mírné 4% snížení počtu uzavřených smluv jich ING Životní pojišťovna eviduje téměř 400 tisíc. Nižší počet uzavřených smluv je důsledkem obecného trendu stagnace segmentu životního pojištění.
Výsledky ING Životní pojišťovny (podle lokálních účetních standardů)*

Q2 2010 Q2 2011 Meziroční změna
Předepsané pojistné 2 599  2 655  2 %
Aktiva ve správě  34 533  34 413  0 %
Počet smluv     413    343  396 916  -4 %
Čistý zisk  475  392  -17 %

* v mil. Kč

ING Penzijní fond

Oproti loňskému roku vzrostl také objem aktiv ve správě ING Penzijního fondu o 6 % (na 25,1 miliardy Kč), čistý zisk ING Penzijního fondu klesl o 11 % (na 221 milionů Kč). Navzdory mírnému poklesu počtu klientů (o 4 %) zůstává ING Penzijní fond s počtem téměř 420 tisíc klientů stále v šestce největších fondů na českém trhu.
Výsledky ING Penzijního fondu (podle lokálních účetních standardů)*

Q2 2010 Q2 2011 Meziroční změna
Aktiva ve správě  23 611  25 064  6 %
Počet klientů  436 486  418 852  -4 %
Čistý zisk  249  221  -11 %

* v mil. Kč.