Přeskočit na: Obsah

18.10.2008

Přes bouřlivý vývoj na kapitálových trzích v třetím čtvrtletí je kapitálová pozice ING v souladu s cíli

  • K 30. září je kapitálová přiměřenost (tier-1 ratio) ING Bank nad cílem, ve výši 8,5 procenta, a ukazatel kapitálové přiměřenosti Core tier-1 činí 6,5 procenta.
  • Zadluženost vlastního jmění ING Group činí 15 procent, což je v souladu s interními limity.
  • Poměr volných finančních prostředků (AFR) a ekonomického kapitálu (EC) činí 113 procent, i přes pokles prodeje pojištění kvůli stále širšímu úvěrovému rozpětí.
  • Výsledky třetího čtvrtletí ovlivnil chaos na finančních trzích, přičemž znehodnocení a záporné tržní ohodnocení povede v tomto čtvrtletí ke ztrátě cca 500 milionů eur.

ING dnes potvrdila, že i přes bouřlivý vývoj na kapitálových trzích ve třetím čtvrtletí je její kapitálová pozice v souladu s cíli. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (tier-1 ratio) bankovních operací ING je k 30. září 2008 nad cílem a činí 8,5 procenta, přičemž ukazatel kapitálové přiměřenosti core tier-1 činí 6,5 procent. Zadluženost vlastního jmění ING Group v souladu s jejími interními limity činí 15 procent. Poměr volných finančních prostředků k ekonomickému kapitálu ING Group klesl ze 128 procent na 113 procent, ale je nad úrovní 100 procent, která odpovídá ratingu AA.

Vzhledem k náročnému tržnímu prostředí podala ING Group i díky rozsáhlé síti poboček solidní provozní výkon. Chaos na finančních trzích a klesající cena aktiv nevyhnutelně ovlivnila výsledky ING ve třetím čtvrtletí, přičemž znehodnocení investic v akciích a obligacích, v ohrožených třídách aktiv, ztráty vzniklé vinou finančních partnerů a záporné tržní ohodnocení nemovitostí činí zhruba 1,6 miliardy eur před zdaněním. Opravné položky k pokrytí úvěrových ztrát se rovněž zvýšily na 400 milionů eur. Očekává se, že na základě předběžných údajů to ve třetím čtvrtletí povede k čisté ztrátě zhruba 500 milionů eur.

Záporné přehodnocení investic ING do hypoték typu Alt-A, subprime hypoték a CDO (zajištěných dluhových obligací) ve výši cca 1,5 miliardy eur se v třetím čtvrtletí odrazilo na vlastním jmění, které se ke konci září snížilo na 23,9 miliard eur.

„Stávající vývoj na finančních trzích nemá obdoby,“ prohlásil generální ředitel ING Michel Tilmant. „Podnikatelský model ING je zdravý a naše obchodní výsledky solidní, to ovšem neznamená, že jsme vůči externímu prostředí imunní. Tato krize je dalekosáhlá a dokonce i nejzdravější společnosti pociťují její záporné dopady. I nadále bude jednat v zájmu klientů a budeme jim důvěryhodným partnerem v těchto bouřlivých časech. Naše dlouhodobé zaměření, disciplinovaný přístup k podnikání a konzervativní řízení rizika i správa svěřených prostředků zůstanou klíčovými principy."

Jak vyplývá ze zpráv z minulého týdne, ING přivítala kroky holandské vlády ke znovunastolení důvěry a stability v holandský finanční systém. ING bude nadále opatrně a disciplinovaně jednat v zájmu svých klientů. Přijetí vládního programu bude zváženo, jakmile budou k dispozici detaily.

Veškeré informace v této zprávě jsou předběžné – definitivní výsledky třetího čtvrtletí budou zveřejněny 12. listopadu

S dotazy se můžete obrátit na:

Peter Jonga, ING

 

+31 20 541 5457

 

Peter.Jong@ing.com