Přeskočit na: Obsah

17.04.2012

S ING Smart Senior se nesoběstačnosti ve vysokém věku bát nemusíme

Na konci roku 2011 žilo v České republice přes 2,3 milionu starobních důchodců, na každého z nich připadalo pouhých 2,15 poplatníků sociálního pojištění. Ani demografické prognózy nejsou nikterak příznivé. Do roku 2065 se podíl lidí v postproduktivním věku zvýší ze současných 22 % na více než 35 %. Prostředky ve státním rozpočtu na penze tak budou i nadále klesat. Již dnes přitom ve světovém srovnání patříme k národům s podprůměrnou solidaritou vůči starší generaci. Průměrný důchod v rámci OECD totiž činí 57 % průměrné mzdy, u nás odpovídá jen její polovině.

Seniorům klesají příjmy a stoupají výdaje

Výdaje penzistů ale nejsou o nic menší než výdaje jejich ekonomicky aktivních spoluobčanů. „Domácnosti lidí nad 55 let jsou sice o něco menší a jsou méně vybavené zejména technickými vymoženostmi, ale náklady v souvislosti s bydlením a na potraviny jsou obdobné jako u zbytku populace. V poměru k příjmům však v celkovém rodinném rozpočtu tvoří asi 51 % výdajů, zatímco průměr dosahuje necelých 40 %,“ vysvětluje Dušan Quis, generální ředitel obchodu ING Životní pojišťovny ČR/SR. A za některé položky penzisté dokonce vydávají peněz více. Jedná se převážně o léky, které lidé nad 55 let užívají více než dvakrát častěji oproti celkové populaci.

Po padesátce se mění potřeby

V důchodu se rapidně snižuje finanční příjem a tomu je nutné přizpůsobit životní styl. Lidé nad 55 let například podle studie nakupují zboží občasné spotřeby, zejména značkové, mnohem méně, než je průměr populace. Zároveň u nich jednoznačně vítězí cena nad kvalitou. Klesající příjmy ale může vhodně doplnit penzijní připojištění, jehož význam se s plánovanou důchodovou reformou ještě zvyšuje.

Stoupající výdaje a rizika pokryje životní pojištění ING Smart Senior

„Hlavní obavu lidí na podzim života tvoří riziko nesoběstačnosti a závislosti na pomoci druhých. V průzkumu agentury Ipsos Tambor, který jsme společně uskutečnili v lednu letošního roku, měli lidé nad 55 let nejčastěji zájem o připojištění právě proti této situaci, tj. o pojištění trvalých následků a hospitalizace, připojištění nesoběstačnosti a možnost získat asistenční službu,“ doplňuje Marcela Pekárková, manažerka produktového oddělení ING Životní pojišťovny ČR/SR, a dodává: „Právě pro tento případ jsme připravili unikátní životní pojištění ING Smart Senior, které jako první na českém trhu přináší připojištění pro případ nesoběstačnosti.“ Nesoběstačnost je definovaná jako neschopnost člověka vykonávat alespoň čtyři z následujících činností: přijímání stravy, umývání se, výkon fyziologických potřeb včetně hygieny, oblékání, mobilita či schopnost pohybu. „Prostředky v rámci tohoto připojištění vyplatíme klientovi již během několika týdnů od pojistné události, nemusí tedy čekat měsíce či roky, než si stabilizuje finanční situaci,“ upozorňuje Marcela Pekárková.

ING Smart Senior navíc nabízí speciální asistenční služby, jako je druhý lékařský posudek zdravotního stavu, doprava k lékaři a zpět či zajištění stravování. Tuto službu lze přitom využít prakticky již první den od pojistné události. V rámci pojištění je také možné výhodně zhodnocovat prostředky v garantovaném fondu s aktuálním zhodnocením 2,5 %. Samozřejmostí pojištění je rovněž flexibilita – v průběhu trvání pojištění lze měnit jednotlivá připojištění a upravovat výši pojistného podle měnících se životních potřeb. ING Smart Senior lze přitom pořídit již od 225 korun měsíčně.

ING Smart Senior přináší:

  • první připojištění pro případ nesoběstačnosti na českém trhu s vyplacením prostředků již za pár týdnů od pojistné události;
  • speciální asistenční služby;
  • zhodnocení prostředků prostřednictvím garantovaného fondu s aktuálním zhodnocením 2,5 %;
  • neustálý přístup k penězům;
  • flexibilitu „ v průběhu trvání pojištění lze měnit jednotlivá připojištění a upravovat výši pojistného podle měnících se životních potřeb;
  • pojistné již od 225 Kč měsíčně.

Informace o výzkumech

Studii na téma Češi po padesátce a životní pojištění realizovala ING Životní pojišťovna ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos Tambor v lednu 2012. Zpráva dále obsahuje informace z Media Projektu agentur GfK Czech a Medianu a z projektu Data Support agentury GfK Czech a statistické údaje Českého statistického úřadu, České správy sociálního zabezpečení a OECD.