Přeskočit na: Obsah

19.07.2010

Sdělení o zpracování osobních údajů

(Zakladatel organizační složky: ING Životní pojišťovna N.V., se sídlem Rotterdam, Weena 505, Nizozemské království, zapsaný v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211) dle ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že počínaje dnem 19. června 2010 budou osobní údaje pojistníků, pojištěných, obmyšlených/oprávněných osob a popř. třetích osob,

kterým dle uzavřené pojistné smlouvy vznikají určitá práva nebo určité povinnosti, obsažené v pojistné smlouvě, zpracovávány společností ING Business Processing Centre Cluj-Napoca S.A., se sídlem Motilor 6-8, Cluj-Napoca, Rumunská republika, identifikační číslo společnosti 26837103/2010, a to v rozsahu všech údajů doposud zpracovávaných pojišťovnou, a stejným způsobem jako byly dosud zpracovávány pojišťovnou.