Přeskočit na: Obsah

20.09.2010

Úspěšné životní pojištění ING Garance Plus opět startuje

„Nejdůležitějším a také nejvíce sledovaným faktorem je garantovaná 100 % návratnost vložených prostředků a možnost zajímavého až 50% zhodnocení,“ popsal pojištění Viktor Kouřil, ředitel životního pojištění ING ČR/SR. ING Garance Plus je oblíbeným produktem také kvůli své jednoduchosti. Pojistné na celé pětileté pojistné období je zaplaceno jednorázově a klient dále nemusí hlídat pravidelné měsíční platby. A navíc při zřizování ING Garance Plus není třeba posouzení zdravotního stavu.

Nespornou výhodou ING Garance Plus je i tzv. aktivní správa, která sleduje trendy na trhu a reaguje na ně optimalizací portfolia investic. Cílem je rychle korigovat případné výkyvy na finančním trhu. Výsledkem je maximalizace výnosu pro klienta. Výnos je vázán na výkonnost 4 indexů – dvou akciových, jednoho obligačního a jednoho komoditního. ING tak chce vyjít vstříc všem, kdo se zajímají o svět investic, ale nemají dostatek zkušeností přímými investicemi.

Tento benefit si klienti, zdá se, dobře uvědomují. Všechny předchozí tranše byly velmi úspěšné. V té poslední, páté, se pojištění prodalo celkem za téměř 225 milionů korun.

Tiskové informace

Daniela Velová

ING

T +420 257 473 290
F +420 257 473 555
E komunikace@nn.cz