Přeskočit na: Obsah

13.10.2014

V Čechách u firem frčí lékařské prohlídky, Moravané raději vzdělávají

V letošním roce zaměstnavatelé nabízejí v průměru 10 benefitů, a to bez ohledu na region, ve kterém působí. Třemi nejčastěji poskytovanými benefity napříč republikou jsou mobilní telefon (je v nabídce 89 % firem), vzdělávání (81 %) a podpora zdraví (78 %).

Jiný kraj, jiný mrav
Mobilní telefon hraje prim ve všech regionech. Na Moravě zůstalo druhé místo pomyslného žebříčku obsazené vzděláváním (83 %), následují ho ale stravenky (72 %). České společnosti se na druhou stranu zaměřují na zdraví v podobě lékařských prohlídek (82 %) a pitný režim a služební automobil (shodně 79 %). Vzdělávání se zde dostalo až na 5. místo. „Je to dáno strukturou průmyslových odvětví v tomto regionu. Zaměstnavatelé v Čechách oproti zbytku republiky například také častěji vyplácejí 13. platy, což je typické pro výrobní podniky,“ vysvětluje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost.

V Praze stoupá zájem o spoření na penzi
Na penzijní připojištění a spoření dlouhodobě přispívá okolo 65 % společností. „Pojistné a penzijní produkty jsou pro firmy v posledních 5 letech stále atraktivní. Zaměstnanci tento benefit vnímají jako nadstandardní ohodnocení. Penzijní reforma pak téma znovu oživila a firmy začaly ještě více zařazovat spoření na penzi mezi benefity zejména v Praze, kde jsou společnosti v oblasti odměňování zaměstnanců asi nejflexibilnější,“ doplňuje ředitelka Employee Benefits ING Pojišťovny Kateřina Štěrbová. Příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření aktuálně poskytuje 70 % pražských firem.

Praha je zajímavá také z pohledu meziročních změn v celkové nabídce benefitů. V roce 2013 zde byly třemi nejčastěji nabízenými benefity stravenky (v nabídce 94 % společností), mobilní telefon (91 %) a služební automobil (85 %). Mobilní telefon je stále na špici, letos ale firmy sází spíše na dlouhodobou investici do zaměstnanců. Nabídka kopíruje celorepublikové rozložení – na druhou příčku se tak ke stravenkám dostalo vzdělávání (nabízí shodně 86 % společností), top nabídku uzavírají lékařské prohlídky (78 %). „V Praze dochází k velké koncentraci především odborníků. Dlouhodobými benefity se firmy snaží zabránit jejich odlivu zejména do zahraničí,“ uzavírá Radek Špicar.

O průzkumu
Průzkum Zaměstnanecké benefity 2014 ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy ČR probíhal v červenci 2014 elektronickou formou na www.employeebenefits.cz. Již osmé vlny průzkumu se zúčastnilo 171 společností ze všech krajů České republiky, odvětví a velikosti.