Přeskočit na: Obsah

10.11.2010

Ve třetím čtvrtletí vykázala ING základní čistý zisk ve výši 1,043 miliardy eur

 • Čistý zisk ve výši 371 milionů eur byl ovlivněn odpisy nehmotného majetku (goodwill) v USA Pojišťovně 
 • Čistý zisk na akcii dosáhl 10 eurocentů na akcii, bez započtení goodwilllu by dosáhl 23 eurocentům na akcii 
 • Vlastní kapitál se zvýšil o 0,9 miliardy na celkových 42,5 miliardy eur, což představuje návratnost vlastního kapitálu ve výši 11,1 % za devět měsíců roku 2010. 
 • Celkový čistý zisk za devět měsícu roku 2010 narostl na 3,262 miliardy eur v porovnání se ziskem 706 milionů za stejné období roku 2009.

Banka vykázala silný nárůst zisku před zdaněním na 1,513 miliardy eur oproti 250 milionům eur ve třetím čtvrtletí roku 2009

 • Příjmy se ve třetím čtvrtletí zlepšily díky solidním maržím a nižším negativním tržním dopadům a rizikovým nákladům
 • Základní čistý zisk lehce poklesl oproti 1,613 miliardy eur ve druhém čtvrtletí 2010, do něj se ale započítal kapitálový výnos z odprodeje podílu ve společnosti
 • Opravné položky k poskytnutým úvěrům klesly na 374 milionů eur nebo na 45 bazických bodů průměrných rizikových aktiv
 • Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům činí 56,5 % nebo 53,4 %, pokud nezapočítáme odpisy a další tržní dopady
 • Ukazatel jádrového kapitálu (core Tier 1 ratio) stoupl na 9 procent oproti 8,6 procenta na konci června 2010; od prvního ledna byl vytvořen kapitál ve výši 3,9 miliardy eur

Provozní zisk Pojišťovny se významně zlepšil, čistý zisk je negativně ovlivněn změnou předpokladů u důchodů s variabilní složkou.

 • Provozní výsledek se oproti druhému čtvrtletí 2010 zvýšil z 393 na 473 milionů eur. 
 • Investiční marže se zvýšila na 39,8 % v porovnání s třetím kvartálem loňského roku díky nárůstu investičních spreadů v USA a Benelexu 
 • Ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům (APE) se díky výraznému nárůstu příjmů zlepšil na 43,4 %. 
 • Kvartální zisk před zdaněním ve výši 18 milionů eur bylnegativně ovlivněn změnou předpokladů u duchodů s variabilní složkou ve výši –356 milionu eur v Japonsku a USA.

Provozní oddělení banky a pojišťovny nabírá rychlost, běží přípravy scénařů pro dvě primární veřejné nabídky akcií („IPO“)

 • Evropské IPO se silnou růstovou pozicí na rozvojových trzích a USA IPO 
 • Na čtvrté čtvrtletí 2010 a první kvartál 2011 jsou naplánované aktivity s cílem sladit účetní zajišťovací postupy USA Pojišťovny s konkurečními společnostmi na americkém trhu 
 • Změny by ve čtvrtém čtvrtletí 2010 v důsledku odložených pořizovacích nákladů vedly ke snížení účetní hodnoty variabilních důchodů o zhruba 1 miliardu eur před zdaněním (700 milionů po zdanění) 
 • ING zkoumá možnosti přechodu k účetnímu modelu reálné hodnoty (fair-value) u rezerv na odkupní hodnotu amerických důchodů s variabilní složkou k prvnímu čtvrtletí roku 2011
 • Oceňování reálnou hodnotou by se k 1. lednu 2011 projevilo korekcí účetní hodnoty o –1 až –1,3 miliardy eur
 • Tyto opatření mají za cíl zlepšit dostatečnost technických rezerv u produktů s variabilní důchodovou složkou, redukovat volatilitu příjmů a zvýšit ziskovost.

PROHLÁŠENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDIELE ING GROUP JANA HOMMENA

„Dosáhli jsme značného pokroku v naplnění strategických priorit, a sice vytvoření dvou samostatných společností pro bankovnictví a pojišťovnictví. Provozní oddělení se zrychluje a náklady pro letošní rok jsou nad očekávání nízké. Zatímco možnost jedné primární veřejné nabídky akcií (IPO) zůstává otevřená, připravíme se i na variantu dvou IPO naší pojišťovny: jedné evropské se solidním cashflow kombinovaným se silnou pozicí na rozvíjejících se trzích a jedné separátní americké IPO. Z tohoto důvodu reorganizujeme strukturu managementu ING Pojišťovny a podnikáme kroky, které dostanou zajišťovací operace a účetnictví na srovnatelnou úroveň s americkou konkurencí.“

„Banka ve třetím čtvrtletí opěr vykázala solidní výsledky: čistý zisk před zdaněním činil 1,513 miliardy eur, tedy o 250 milionů eur více než ve třetím čtvrtletí loňského roku, neboť odpisy a další negativní tržní dopady významně poklesly. V porovnání s druhým čtvrtletím výsledky před zdaněním lehce poklesly z 1,613 miliardy eur, hlavně kvůli kapitálovým ziskům v předchozím čtvrtletí. Vzhledem k pokračující ekonomické nejistotě rostly objemy jen zvolna, ale marže u půjček i spořicích produktů zůstaly slušné a čistá úroková marže oproti druhému čtvrtletí povyrostla. Ztráty z půjček nadále klesaly, zvláště ve firemním bankovnictví, přestože rizikové náklady v segmentu malých a středních podniků v Beneluxu zůstávají zvýšené. V porovnání s třetím čtvrtletím roku 2009 byly provozní výdaje výrazně ovlivněny směnnými kurzy a jednorázovými položkami, ale na srovnatelném základě se zvýšily jen o 4,1 procenta kvůli vyšším nákladům na marketing a vybraným investicím do růstových příležitostí a zlepšování systému – nadále totiž investujeme do dlouhodobé budoucnosti banky.“

„Provozní výsledky Pojišťovny vykazují setrvalé zlepšení, a to zejména díky účinku programu „Ambition 2013“. Ve třetím čtvrtletí provozní výsledek dosáhl 473 milionů eur, což představuje zlepšení oproti 393 milionům eur ve třetím čtvrtletí loňského roku a 419 milionům eur v druhém čtvrtletí. Za zlepšením stálo zvýšení investiční marže, o což se zasloužily hlavně reinvestice do cenných papírů s pevným výnosem, jakož i vyšší poplatky a zlepšení v technické marži. Administrativní náklady se zvýšily, zčásti kvůli směnným kurzům, nicméně ukazatel efektivity nákladů se zvýšil. Na základní čistý zisk Pojišťovny měly negativní vliv změny v předpokládaných důchodech s variabilní složkou v Japonsku a USA a do čistého zisku se promítl odpis goodwillu v souvislosti s americkou Pojišťovnou.

V rámci přípravy základního scénáře dvou IPO ING Pojišťovny pracujeme u americké Pojišťovny na realizaci řady změn, které mají zvýšit transparentnost a přivést zajišťovací operace a účetnictví na srovnatelnou úroveň s konkurencí v USA. Očekává se, že tato opatření ve čtvrtém čtvrtletí vyústí v odpis odložených pořizovacích nákladů ve výši cca 1 miliardy eur před zdaněním (700 milionů eur po zdanění). Navíc přechod na účetní model reálné hodnoty u části rezerv na odkupní hodnotu amerických variabilních důchodů se projeví korekcí účetní hodnoty o –1 až –1,3 miliardy eur, což by se k prvnímu lednu 2011 odrazilo na vlastním jmění společnosti. Tyto změny výrazně zlepší přiměřenost rezerv u variabilních důchodů, umožní společnosti se lépe zajistit proti úrokovému riziku a sníží do budoucna volatilitu výnosů. Americký management navíc realizuje program se strategickým zaměřením na životní pojištění a penzijní služby a zároveň sníží od roku 2011 každoroční náklady o 100 milionů eur. Cílem je vytvořit silnou a ziskovou americkou Pojišťovnu, která bude moci učinit IPO, až se zlepší výnosy a tržní podmínky.“