Přeskočit na: Obsah

24.04.2008

Vojtěch Benda: MSK vykazuje dlouhodobě udržitelný rozvoj

Podle Vojtěcha Bendy dostupné ekonomické ukazatele signalizují, že růst ekonomiky USA již pravděpodobně zpomalil pod úroveň odpovídající recesi, tj. méně než 1 %. Nejvýznamnější signály ochlazení ekonomické aktivity USA nadále přicházejí především z trhu nemovitostí, práce, maloobchodních tržeb a konjunkturních průzkumů potvrzujících prohlubování nepříznivých nálad podniků i spotřebitelů. Podle ING Wholesale Banking lze předpokládat, že období recese USA se protáhne až do prvního pololetí roku 2009 a oživení bude jen velmi pozvolné.

Podle Vojtěcha Bendy kurz EUR/USD již dosáhl výše, kterou lze ve většině zemí EU15 považovat nad „prahem bolestivosti“ exportně orientovaných firem. Posilující euro, rostoucí ceny ropy a oslabování světové poptávky představují největší riziko ekonomického růstu EU15, který by podle ING měl v letošním roce zpomalit z loňských 2,7 % na 1,4 %. Dopady americké recese pocítí zprostředkovaně přes zpomalení růstu eurozóny a předchozí posílení koruny i česká ekonomika, jejíž růst bude v letošním roce přibrzděn i díky zpřísnění fiskální a monetární politiky. I přes tyto vlivy by se růst HDP měl udržet kolem 5 %.

Moravskoslezský kraj má podle Vojtěch Bendy všechny potenciální předpoklady pro vytváření silné základny kvalifikované pracovní síly, která představuje (vedle dostatečného přílivu kapitálu) hlavní činitel dlouhodobě udržitelného rozvoje. Negativním signálem je (v porovnání s ostatními regiony) výrazně záporná míra efektivity migrace (-35 %) vysokoškolsky vzdělaných lidí. Zlepšení lze očekávat v souvislosti s předpokládaným pokračujícím přílivem kapitálu do sofistikovanějších výrob s vyššími nároky na kvalifikaci a dalším růstem mezd. Pokračující růst mezd a kupní síly obyvatel s sebou ponese poptávku po rozvoji terciárního sektoru (tj. i kvalitních finančních služeb).

Kontakty:
Zuzana Kalabová
ING Wholesale Banking
257 474 339, 602 204 835
zuzana.kalabova@nn.cz

Viola Baštýřová
Stance Communications
224 810 809, 776 210 599
viola.bastyrova@stance.cz

Profil ING

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.